Overzicht toeslagverlening (indexaties) afgelopen 10 jaar

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de toeslagverleningen over de afgelopen 10 jaar. Er is aangegeven of er sprake was van volledige toeslagverlening (100% van de toeslagmaatstaf) dan wel gedeeltelijke of geen toeslagverlening (lager dan 100% van de toeslagmaatstaf). De huidige medewerkers van ING Bank en NN Group volgen de cao-loonsverhoging (toeslagmaatstaf) van respectievelijk ING Bank of NN Group. In de regel volgen voormalige medewerkers en pensioengerechtigden de (afgeleide) prijsindex als toeslagmaatstaf. Welke toeslagmaatstaf u volgt, is afhankelijk van uw pensioenregeling. Die informatie vindt u onder meer op uw pensioenoverzicht. Alle toeslagen zijn toegekend conform het geldende toeslagenbeleid.

Uw pensioen volgt de:

Prijsindex

Datum

Toeslag

Prijsontwikkeling (afgeleid*)

1 januari 2022

3,00% 

okt 2020 - okt 2021: 3,3%

1 januari 2021

1,12% (volledig)

okt 2019 - okt 2020: 1,12%

1 januari 2020

1,73% (volledig)

okt 2018 - okt 2019: 1,73%

1 januari 2019

1,68% (volledig)

okt 2017 - okt 2018: 1,68%

1 januari 2018

1,34% (volledig)

okt 2016 - okt 2017: 1,34%

1 januari 2017

0,36% (volledig)

okt 2015 - okt 2016: 0,36%

1 januari 2016

0,44% (volledig)

okt 2014 - okt 2015: 0,44% 

1 januari 2015

0,75% (volledig)

okt 2013 - okt 2014: 0,75%

1 januari 2014

0,90% (volledig)

okt 2012 - okt 2013: 0,90%

1 januari 2013

1,98% (volledig na arbitrage)

okt 2011 - okt 2012: 1,98%

1 januari 2012

0,916% (40% van 2,33% na arbitrage)

okt 2010 - okt 2011: 2,33%

1 januari 2011

0,00% (geen toeslag)

okt 2009 - okt 2010: 1,38%

Loonindex NN Group

Datum

Toeslag

Cao loonsverhoging NN Group

Prijsontwikkeling (afgeleid*)

1 januari 2022

0,00%***

0,00% (geen cao)

okt 2020 - okt 2021: 3,3%

1 juli 2020

3,00% (volledig)

3,00% 

okt 2019 - okt 2020: 1,12%

1 oktober 2019

3,00% (volledig)

3,00%

okt 2017 - okt 2018: 1,68%

1 december 2018

1,50% (volledig)

1,50%

okt 2016 - okt 2017: 1,34%

1 april 2017

1,25% (volledig)

 1,25%

okt 2015 - okt 2016: 0,36%

1 juli 2016

0,75% (volledig)

 0,75%

okt 2014 - okt 2015: 0,44% 

1 oktober 2015

0,50% (volledig)

 0,50%

okt 2013 - okt 2014: 0,75%

2014

0,00%

 0,00%

okt 2012 - okt 2013: 0,90%

2013

0,00% 

 0,00%

okt 2011 - okt 2012: 1,98%

1 juni 2012

2,00% (volledig)

 2,00%

okt 2010 - okt 2011: 2,33%

0,80% (40% van 2,00%, na arbitrage)**  2,00% okt 2010 - okt 2011: 2,33%

1 september 2011

1,00% (volledig)

 1,00% okt 2009 - okt 2010: 1,38%

0,00%**

 1,00% okt 2009 - okt 2010: 1,38%

1 januari 2010

1,00% (volledig)

 1,00%

okt 2008 - okt 2009: 0,40%

0,00%**

1,00%

okt 2008 - okt 2009: 0,40%

1 september 2009

3,00% (volledig)

3,00% okt 2007 - okt 2008: 2,53%

0,00%**

3,00% okt 2007 - okt 2008: 2,53%

Loonindex ING Bank

Datum

Toeslag

Cao loonsverhoging ING Bank

Prijsontwikkeling (afgeleid*)

1 januari 2022

0,00%

0,00% 

okt 2020 - okt 2021: 3,3%

1 september 2020

3,00% (volledig)

3,00%

okt 2019 - okt 2020: 1,12%

1 september 2019

3,00% (volledig)

3,00%

okt 2017 - okt 2018: 1,68%

1 september 2018

1,70% (volledig)

1,70%

okt 2016 - okt 2017: 1,34%

1 september 2017

1,25% (volledig)

1,25%

okt 2015 - okt 2016: 0,36%

1 september 2016

1,25% (volledig)

1,25%

okt 2014 - okt 2015: 0,44% 

1 december 2015

1,25% (volledig)

1,25%

okt 2013 - okt 2014: 0,75%

1 januari 2014

1,50% (volledig)

1,50%

okt 2012 - okt 2013: 0,90%

1 augustus 2014

2,00% (volledig)

2,00%

okt 2012 - okt 2013: 0,90%

1 januari 2013

1,50% (volledig)

1,50%

okt 2011 - okt 2012: 1,98%

1 augustus 2013

2,00% (volledig)

2,00%

okt 2011 - okt 2012: 1,98%

1 oktober 2012

2,00% (volledig)

2,00% 

okt 2010 - okt 2011: 2,33%

0,80% (40% van 2,00%, na arbitrage)**

2,00% 

okt 2010 - okt 2011: 2,33%

1 september 2011

1,00% (volledig)

1,00%  okt 2009 - okt 2010: 1,38%

0,00%**

1,00% okt 2009 - okt 2010: 1,38%

1 januari 2010

1,00% (volledig)

1,00% 

okt 2008 - okt 2009: 0,40%

0,00%** 

1,00%

okt 2008 - okt 2009: 0,40%

* In de afgeleide prijsontwikkeling worden wijzigingen van belastingtarieven niet meegenomen. Meer informatie over de prijsontwikkeling (inflatie) vindt u op de website van het CBS.

** Dit betreft een afwijkende toeslag voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die de loonindex volgden. Als er in de tabel geen onderscheid is gemaakt, geldt de toeslag voor alle deelnemersgroepen die de loonindex volgden.

*** Uw pensioen wordt over 2021 voorlopig niet verhoogd. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn informeren wij u.

Meer informatie

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.