Toelichting UPO

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Uw gegevens
  2. Welk pensioen kunt u verwachten?
  3. Pensioen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid
  4. Hoe zeker is uw pensioen?
  5. Factor A (alleen zichtbaar op het UPO als u arbeidsongeschikt bent)

1. Uw gegevens

Controleer of deze gegevens kloppen. Kloppen uw adresgegevens, de genoemde data en de gegevens van uw (eventuele) partner?

Ook vindt u hier uw pensioengegevens, zoals informatie over uw pensioenregeling en uw pensioenovereenkomst. Hier leest u dat dit een uitkeringsovereenkomstBij een uitkeringsovereenkomst staat de hoogte van de pensioenuitkering vast. Zo weet u van tevoren hoeveel pensioen u straks ontvangt. U en uw werkgever betalen daarvoor een premie. is en een bruto pensioenregelingBij een bruto pensioenregeling zijn de pensioenen bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat u premies en belasting over de uitkeringen verschuldigd bent..

Uitgebreide informatie over uw pensioenregeling vindt u op onze documentenpagina.

 

2. Welk pensioen kunt u verwachten?

U ziet hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Als medewerker bouwde u tot en met 31 december 2013 pensioen op bij Pensioenfonds ING. Sindsdien betaalt u geen premie meer aan Pensioenfonds ING. Toeslagen (verhogingen) zijn meegenomen tot 1 januari 2018. Op uw UPO ziet u ook hoeveel pensioen u straks kunt bereiken. Het pensioen dat u kunt bereiken, komt overeen met uw opgebouwde pensioen, omdat u geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds ING.

Ook leest u hier of en hoeveel ongehuwdenpensioenTot 31 december 2001 bouwden alle actieve deelnemers bij Pensioenfonds ING ongehuwdenpensioen op, ongeacht of u een partner had of niet. Ongehuwdenpensioen is pensioen dat wordt uitgekeerd op het moment dat u op uw pensioendatum geen partner heeft die in aanmerking komt voor partnerpensioen. Of u recht heeft op ongehuwdenpensioen is afhankelijk van uw pensioenregeling. u heeft opgebouwd.

Sinds 1 januari 2014 bouwt u als medewerker van ING Bank of NN Group pensioen op bij ING CDC PensioenfondsSinds 1 januari 2014 is Pensioenfonds ING een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het Fonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd. Medewerkers van ING Bank bouwen sindsdien pensioen op bij ING CDC Pensioenfonds in een nieuwe pensioenregeling.  of bij NN CDC PensioenfondsSinds 1 januari 2014 is Pensioenfonds ING een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het Fonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd. Medewerkers van NN Group bouwen sindsdien pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds in een nieuwe pensioenregeling.. Van uw CDC Pensioenfonds ontvangt u ook een UPO. Voor een totaaloverzicht van uw pensioen kunt u gebruik maken van de gezamenlijke Pensioenplanner. In de Pensioenplanner kunt u ook uw AOW en eventueel elders opgebouwd pensioen inladen.

Voor een totaaloverzicht van uw pensioen kunt u ook terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld door scheiding? Houd er rekening mee dat een verandering in uw werk- of privésituatie van invloed kan zijn op uw pensioen.

Bent u gescheiden en heeft u uw pensioen verdeeld met uw ex-partner? Dan is het pensioen voor uw ex-partner al afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is het pensioen op uw pensioenoverzicht lager.

 

3. Pensioen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid

Heeft u een partner en/of kinderen? U ziet op het overzicht wat zij van het Fonds ontvangen mocht u komen te overlijden. Uw partner heeft dan mogelijk recht op een partnerpensioenEen uitkering voor de partner van een overleden (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde. en uw kinderen op wezenpensioenEen uitkering voor een kind van een overleden (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde.. Controleer ook wat er is geregeld bij arbeidsongeschiktheid.

 

4. Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Dat hangt af van verschillende ontwikkelingen. Het Fonds informeert u over verschillende onzekerheden.

 

5. Factor A (alleen zichtbaar op het UPO als u arbeidsongeschikt bent)

Factor A is het bedrag dat aangeeft hoeveel pensioen u in een jaar heeft opgebouwd. De A staat voor Aangroei. Dit bedrag heeft u volgend jaar nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting als u zelf bijspaart voor extra pensioen bij een bank of verzekeraar.

Dit bedrag is alleen zichtbaar op het UPO als u arbeidsongeschikt bent. Uw CDC Pensioenfonds informeert u over uw Factor A.

Meer weten?

Lees de veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht op deze website of raadpleeg de begrippenlijst. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met het Pensioenloket opnemen. Onze medewerkers helpen u graag. Bent u het UPO kwijt? Log in op het Deelnemersportaal en download uw UPO vanuit uw persoonlijke en beveiligde omgeving.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.