Toelichting bij het UPO

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Uw gegevens
  2. Welk pensioen kunt u verwachten? Voor uzelf en voor uw nabestaanden?
  3. Hoe zeker is uw pensioen?

1. Uw gegevens

Controleer of deze gegevens kloppen. Kloppen uw adresgegevens, de genoemde data en de gegevens van uw (eventuele) partner?

Ook vindt u hier uw pensioengegevens, zoals informatie over uw pensioenregeling en uw pensioenovereenkomst. Hier leest u dat dit een uitkeringsovereenkomstOvereenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering en financiering van de pensioenovereenkomst door de pensioenuitvoerder. is en een bruto pensioenregelingBij een bruto pensioenregeling zijn de pensioenen bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat u premies en belasting over de uitkeringen verschuldigd bent..

Uitgebreide informatie over uw pensioenregeling vindt u op onze documentenpagina.

2. Welk pensioen kunt u verwachten als u nog niet met pensioen bent?

U ziet hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Als medewerker bouwde u tot en met 31 december 2013 pensioen op bij Pensioenfonds ING. Sindsdien betaalt u geen premie meer aan Pensioenfonds ING. Toeslagen (verhogingen) zijn meegenomen tot en met 1 januari 2021. Op uw UPO ziet u ook hoeveel pensioen u straks kunt bereiken. Het pensioen dat u kunt bereiken, komt overeen met uw opgebouwde pensioen, omdat u geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds ING.

Sinds 1 januari 2014 bouwt u als medewerker van ING Bank of NN Group pensioen op bij ING CDC PensioenfondsSinds 1 januari 2014 is Pensioenfonds ING een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het Fonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd. Medewerkers van ING Bank bouwen sindsdien pensioen op bij ING CDC Pensioenfonds in een nieuwe pensioenregeling.  of bij NN CDC PensioenfondsSinds 1 januari 2014 is Pensioenfonds ING een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het Fonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd. Medewerkers van NN Group bouwen sindsdien pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds in een nieuwe pensioenregeling.. Van uw CDC Pensioenfonds heeft u ook een UPO ontvangen. Voor een totaaloverzicht van uw pensioen kunt u kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hierin vindt u ook uw AOW en eventueel elders opgebouwd pensioen.

Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld door scheiding? Houd er rekening mee dat een verandering in uw werk- of privésituatie van invloed kan zijn op uw pensioen.

Bent u gescheiden, heeft u uw pensioen verdeeld met uw ex-partner en heeft u hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons Fonds? Dan is het ouderdomspensioen voor uw ex-partner al afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is het pensioen op uw pensioenoverzicht lager.

 

Welk pensioen kunt u verwachten voor uw nabestaanden?

Heeft u een partner en/of kinderen? U ziet op het overzicht wat zij van het Fonds ontvangen mocht u komen te overlijden. Uw partner heeft dan mogelijk recht op een partnerpensioenEen uitkering voor de partner van een overleden (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde. en uw kinderen op wezenpensioenEen uitkering voor een kind van een overleden (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde..

3. Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Dat hangt af van verschillende ontwikkelingen. Het Fonds informeert u over verschillende onzekerheden.

Voor deelnemers die nog niet met pensioen zijn, is op het UPO sinds 2020 informatie opgenomen over ‘Wat als het mee- of tegenzit?'

Op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) ziet u de hoogte van uw pensioen als u met 65 of met 68 jaar met pensioen gaat. Sinds 2020 ziet u ook andere bedragen. Die geven een globale inschatting hoe hoog uw pensioen kan uitvallen als de economische situatie gelijk blijft, of als het langere tijd mee- of tegenzit. Voortaan moeten alle pensioenfondsen en verzekeraars die inschatting tonen. Dit is het gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Sinds 2019 was de inschatting al zichtbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl. Lees meer

Meer weten?

Staat uw vraag niet bij de veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht? Dan kunt u contact met het Pensioenloket opnemen. Onze medewerkers helpen u graag. Bent u het UPO kwijt? Log in op Mijn Pensioen en download uw UPO vanuit uw persoonlijke en beveiligde omgeving.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.