Ziek en Arbeidsongeschikt

  • Algemeen
  • Situaties
  • Anticumulatie

Algemeen

Ziek zijn is vervelend. Soms eindigt het zelfs in (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Dat heeft gevolgen voor uw inkomen en uw pensioen.

Als u door ziekte of een lichamelijke beperking geheel of gedeeltelijk niet meer kunt werken, kan het UWV u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaren. Dit heeft gevolgen voor uw inkomen. Na twee jaar kan uw (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid ook invloed hebben op uw pensioen. De gevolgen voor uw pensioen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U hoeft niet aan ons door te geven dat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Dat doet uw werkgever ING Bank of NN Group.

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

De gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen zijn afhankelijk van uw situatie. Bent u voor 31 december 2013 ziek geworden of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard, en was u nog in dienst van ING Bank of NN Group? Dan geldt in bepaalde gevallen een overgangsregeling: vanwege de komst van de nieuwe pensioenregeling heeft u dan namelijk te maken met twee verschillende pensioenregelingen. Lees verder om te zien waarmee u in uw situatie rekening dient te houden en of de overgangsregeling in uw geval geldt.

Situaties

Anticumulatie

Pensioenfonds ING past anticumulatie toe tot 65 jaar. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen (en eventueel overbruggingspensioen) gekort wordt als uw pensioen en WAO/ WIA (WAO/WIA-hiaatverzekering) samen te hoog zijn. Dit is reglementair vastgelegd. Zo ontvangt u na ingang van uw ouderdomspensioen nooit een hoger inkomen dan daarvoor. De anticumulatie eindigt zodra u 65 wordt.

Let op: heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen uit de overgangsregeling? Dan past Pensioenfonds ING anticumulatie toe tot 67 jaar. Tot de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt, heeft de WAO/WIA(-hiaatverzekering) geen invloed op uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt, heeft u recht op ouderdomspensioen van Pensioenfonds ING. Ná de ingang van uw ouderdomspensioen kunnen uw uitkering van de WAO/WIA (WAO/WIA-hiaatverzekering) en uw ouderdomspensioen samen hoger zijn dan deze arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en uw arbeidsongeschiktheidspensioen bij elkaar vóór uw pensioeningang. Afhankelijk van uw situatie kan Pensioenfonds ING het arbeidsongeschiktheidspensioen verlagen na de ingang van uw ouderdomspensioen tot uiterlijk 67 jaar (anticumulatie).

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.