Het pensioenakkoord en uw pensioen bij Pensioenfonds ING

Met het pensioenakkoord zijn de eerste stappen naar een nieuw pensioenstelsel gezet. Veel onderdelen zijn echter nog onduidelijk. Dit komt doordat er nog veel moet worden uitgewerkt door een speciale stuurgroep. Daarnaast kan ook de maatschappelijke discussie nog van invloed zijn op de uiteindelijke afspraken.

Hieronder leest u wat we nu al wél weten en ziet u welke onderdelen naar verwachting niet van toepassing zijn op uw pensioen bij Pensioenfonds ING. En mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden we u op de hoogte.

In dit artikel besteden we kort aandacht aan de volgende voorgenomen onderdelen van het pensioenakkoord: de AOW-leeftijd, premiesystematiek, meer persoonlijk pensioenvermogen, zware beroepen, eenmalige uitkering van 10% in één keer en regels voor het verhogen en verlagen van pensioenen.

Wat verandert er voor mijn basispensioen van de overheid (AOW)?

De vertraging van de stijging van de AOW-leeftijd is een onderdeel uit het pensioenakkoord dat direct is omgezet in nieuwe regels. Deze regels gaan al per 1 januari 2020 in en houden het volgende in. Lees verder

Klopt het dat de voorgenomen wijzigingen in de premiesystematiek geen gevolgen hebben voor mijn pensioen bij Pensioenfonds ING?

Let op: dit voorstel heeft geen invloed op uw pensioen en uw pensioenregeling bij Pensioenfonds ING. Omdat Pensioenfonds ING een gesloten pensioenfonds is, is geen sprake meer van premie-inkomsten en is dit punt niet van toepassing voor uw pensioen bij Pensioenfonds ING.

Veel pensioenfondsen gebruiken de zogenaamde doorsneepremie. Dit houdt kort gezegd in dat de werkgever, voor elke werknemer - ongeacht de leeftijd – dezelfde premie betaalt. Lees verder

Meer persoonlijk pensioenvermogen

Let op: het is nog niet duidelijk of en in hoeverre dit onderdeel van het pensioenakkoord van toepassing zal gaan zijn op uw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds ING aangezien Pensioenfonds ING een gesloten pensioenfonds is.

Het pensioenakkoord spreekt over het voornemen om een regeling te maken met meer persoonlijk pensioenvermogen. Hierdoor wordt beter zichtbaar hoeveel pensioenvermogen u als deelnemer in een pensioenfonds heeft opgebouwd. Beleggingswinsten en beleggingsverliezen worden met alle deelnemers gedeeld. Hoe de regeling er precies uit gaat zien en wanneer dit afgerond zal zijn, weten we nu nog niet.

Zware beroepen

Let op: dit voorstel heeft geen invloed op uw pensioen en pensioenregeling bij Pensioenfonds ING.

Het kabinet gaat – samen met werkgevers- en werknemersorganisaties – kijken naar het pensioen voor mensen met een 'zwaar beroep'. Het kabinet wil dat er afspraken komen zodat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt. Dit kan door omscholing naar lichter werk, of de mogelijkheid voor mensen met een zwaar beroep om eerder te stoppen met werken. Verder zal door partijen worden nagedacht over de beroepen die als ‘zwaar’ aangemerkt kunnen worden.

10% in één keer

Volgens het pensioenakkoord mag u op uw pensioendatum maximaal 10% van uw pensioenbedrag in één keer opnemen. Daarmee zou u bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek kunnen aflossen of uw woning kunnen verduurzamen. Maar het is nog niet bekend wat de voorwaarden precies zullen gaan zijn en of en wanneer deze mogelijkheid wettelijk mogelijk zal zijn. Het is om die reden nog niet duidelijk wat dit betekent voor uw pensioen bij Pensioenfonds ING.

Heeft het pensioenakkoord gevolgen voor het verhogen of verlagen van pensioen?

In het pensioenakkoord is voorgesteld om sneller over te gaan op verhogen en verlagen van pensioen. De nieuwe regels hiervoor gaan naar verwachting al vanaf 2020 in. De nieuwe regels houden kort gezegd in dat pensioenfondsen minder reserves (buffers) aan hoeven te houden. Hierdoor kunnen bij voldoende rendement de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw sneller omhoog. Tegelijkertijd betekent dit dat als het economisch tegenzit, de pensioenen sneller omlaag gaan. Het pensioen gaat dus meer met de markt meebewegen en wordt als gevolg daarvan minder zeker. Lees verder

Hoe gaat het nu verder?

Er is nog veel te doen en nog veel onduidelijk. Een stuurgroep van werkgevers, werknemers (vakbonden) en de overheid gaat aan de slag met de uitwerking van de diverse onderwerpen en nieuwe plannen. Minister Koolmees wil de nieuwe pensioenregels in 2022 invoeren. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd gaan wel al in op 1 januari 2020.

Zodra onderdelen uit het pensioenakkoord in de loop van de tijd duidelijker worden, zullen wij u hierover op onze website informeren. 

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.