• Algemeen
  • Meer weten

Algemeen

Wat ontvang ik aan ouderdomspensioen?

U bent met pensioen. Elke maand ontvangt u van Pensioenfonds ING een pensioenuitkering. Op uw bankafschrift staan het bruto pensioen dat u ontvangt, de bedragen die zijn ingehouden en het nettoresultaat vermeld.

In januari ontvangt u van ons een jaaropgave van uw pensioen. Hierbij vindt u ook een actuele bruto-netto specificatie (betaalspecificatie) van uw pensioen. U kunt uw jaaropgave gebruiken voor uw belastingaangifte.

Ook krijgt u ongeveer halverwege het jaar een pensioenoverzicht toegestuurd waarin staat vermeld wat u aan pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds ING, inclusief eventuele verhogingen van uw pensioen (toeslagverlening of indexatie). Alle bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.

Overbruggingspensioen

Valt u onder de Basisregeling Pensioen 62, dan bent u wellicht al op uw 62ste met pensioen gegaan. Omdat uw AOW-leeftijd hoger is dan 62 jaar, ontvangt u tussen uw 62ste en het moment waarop uw AOW ingaat, geen volledig pensioen.

Door Pensioenfonds ING wordt dit gecompenseerd met:

  • Overbruggingspensioen I: een extra pensioen dat de AOW-uitkering vervangt.
  • Overbruggingspensioen II: tot uw AOW in gaat betaalt u AOW-premie, ook als u vóór die tijd met pensioen gaat. Het overbruggingspensioen II compenseert u (gedeeltelijk) voor de nog te betalen AOW-premie.

U ontvangt de overbruggingspensioenen vanaf u 62ste tot uw 65ste.

De hoogte van het overbruggingspensioen is afhankelijk van uw salaris, het aantal deelnemersjaren en de pensioenregeling.

Ongehuwdenpensioen

Dit is het pensioen dat u heeft opgebouwd in de periode vóór u officieel een partner had. Vanaf 1 januari 2002 kan er geen ongehuwdenpensioen meer worden opgebouwd. Het ongehuwdenpensioen dat u vóór deze tijd heeft opgebouwd, ontvangt u als u bij de ingang van uw pensioen geen partner heeft. Pensioenfonds ING voegt het deel ongehuwdenpensioen toe aan uw ouderdomspensioen.

Heeft u wél een partner, maar komt uw partner te overlijden of gaan u en uw partner uit elkaar? Dan ontvangt u vanaf de daaropvolgende maand óók ongehuwdenpensioen. 

Let op
Niet iedereen heeft recht op ongehuwdenpensioen. Dat is afhankelijk van uw pensioenregeling. Bekijk het schema om te zien welke pensioenregeling op u van toepassing is.

Wat ontvang ik aan AOW?

Vrijwel iedereen die in Nederland woont en een bepaalde leeftijd bereikt, heeft recht op een pensioen van de overheid, de AOW (Algemene Ouderdomswet). De AOW wordt uitgekeerd via de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel AOW u ontvangt hangt af van uw situatie. Bent u alleenstaand, alleenstaand met kinderen, gehuwd of samenwonend? Dat is allemaal van invloed op de hoogte van uw AOW.
Voor de juiste hoogte van uw AOW-uitkering verwijzen we u naar de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wat ontvang ik aan aanvullende pensioenvoorzieningen?

Aanvullende pensioenvoorzieningen zijn de zaken die u zelf regelt. Bijvoorbeeld het afsluiten van een lijfrente, koopsompolis of andere verzekering. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement. Wat u ontvangt aan aanvullende pensioenvoorzieningen, hangt dus af van wat u zélf regelt. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de organisatie waar u een product heeft afgesloten.

Waar kan ik informatie vinden over mijn pensioen?

U kunt inloggen op uw persoonlijke omgeving op Mijn Pensioen. Dit doet u met uw DigiDUw persoonlijke DigiD is een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen op websites van de overheid en van ruim 500 aangesloten organisaties. Met uw burgerservicenummer (BSN) kunt u uw DigiD aanvragen via de website www.digid.nl.. U kunt hier uw pensioenoverzichten en uw persoonlijke documenten inzien.

Hoe blijft mijn pensioen waardevast?

Prijzen stijgen voortdurend. Dat betekent dat u met dezelfde hoeveelheid geld over een paar jaar minder kunt kopen dan nu. Dat geld minder waard wordt, noemen we inflatie. Omdat uw geld minder waard wordt, probeert Pensioenfonds ING het pensioen dat u heeft opgebouwd bij ons Fonds aan te passen. Het verhogen van uw pensioen heet officieel toeslag verlenen, maar dit wordt ook vaak indexeren genoemd. Meer hierover kunt u lezen bij de informatie over de toeslagverlening van het Fonds. 

Verhoging van uw pensioen
Pensioenfonds ING kan uw pensioen alleen verhogen als de financiële positie van het Fonds dit toelaat. U heeft dus niet automatisch recht op deze verhoging (toeslag). Als de toeslag wordt verleend, dan wordt deze, afhankelijk van uw pensioenreglement, gebaseerd op de prijsstijgingen of de CAO-loonstijgingen van ING Bank of NN Group.

Hoeveel uw pensioen wordt verhoogd, hangt onder andere af van de afgeleide jaarlijkse consumentenprijsindex (CPI) of van de CAO die uw pensioen volgt (cao ING Bank of cao NN Group). Klik hier voor een overzicht van de percentages waarmee de pensioenen bij Pensioenfonds ING de afgelopen 10 jaar zijn verhoogd.

Uiteraard informeren wij u elk jaar of er al dan niet toeslag kan worden verleend. 

Meer weten

Prijs- of loonstijging?

Toen u met pensioen ging, heeft u van ons een brief ontvangen waarin staat dat uw pensioen wordt aangepast aan de prijs- of loonstijging. Mocht u niet meer weten wat voor u van toepassing is, dan volgt hieronder een globale richtlijn.

Uw pensioen kan worden verhoogd op basis van de prijsstijging als u:

  • Op of vóór 01-01-2002 met pensioen bent gegaan en werkte onder één van de CAO’s voor het verzekeringsbedrijf.
  • Na 01-01-2002 vanuit een ING-dienstverband met pensioen bent gegaan.
  • Op of na 01-01-2002 uit dienst bent gegaan van ING.

Uw pensioen kan worden verhoogd op basis van CAO-loonstijgingen als u:

  • Op of vóór 01-01-2002 met pensioen bent gegaan vanuit een ING-dienstverband en werkte onder de CAO voor het bankbedrijf.
  • Vóór 01-01-2002 uit dienst bent gegaan bij ING en werkte onder de CAO voor het bankbedrijf.
  • Heeft gewerkt bij Westland Utrecht Hypotheekbank en daar vóór 01-01-2002 uit dienst bent gegaan.
  • Heeft gewerkt bij Westland Utrecht Hypotheekbank en daar op of vóór 01-01-2002 met pensioen bent gegaan.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.