Tot 31 december 2001 bouwde iedereen die deelnam aan Pensioenfonds ING ongehuwdenpensioen op, ongeacht of u een partner had of niet. Het ongehuwdenpensioen wordt pas uitgekeerd op het moment dat u op uw pensioendatum geen partner heeft die in aanmerking komt voor partnerpensioen. 

Heeft u wél een partner, maar komt uw partner te overlijden of gaan u en uw partner uit elkaar nadat uw pensioen is ingegaan? Dan ontvangt u vanaf de daaropvolgende maand óók ongehuwdenpensioen. 

Let op
Niet iedereen heeft recht op ongehuwdenpensioen. Dat is afhankelijk van uw pensioenregeling. Bekijk het schema om te zien welke pensioenregeling op u van toepassing is.