• Algemeen
  • Meer weten
  • Details

Algemeen

Wanneer u overlijdt, wilt u natuurlijk dat uw partner en eventuele kind(eren) goed verzorgd achterblijven. U ontvangt ouderdomspensioen van Pensioenfonds ING. Afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt, hebben uw nabestaanden recht op partner- en/of wezenpensioen na uw overlijden. 

Wat moeten mijn nabestaanden doorgeven? 

Als u in Nederland woont, hoeven uw nabestaanden niets door te geven aan Pensioenfonds ING. Wanneer het overlijden is gemeld bij de gemeente, geeft de gemeente deze informatie automatisch aan ons door.

Als u in het buitenland woont op het moment van overlijden, is het belangrijk dat uw nabestaanden Pensioenfonds ING zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dat kan door het Pensioenloket een brief of e-mail te sturen met daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs en de overlijdensakte.

Waar hebben mijn nabestaanden recht op? 

Meer weten

Waar hebben mijn nabestaanden recht op? 

Waar heeft mijn partner recht op?

Heeft uw partner recht op partnerpensioen? Dat is het geval als u vóór uw pensioendatum:

  • getrouwd bent; 
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
  • samenwoont en uw partner bij Pensioenfonds ING heeft aangemeld en hij of zij door het Fonds is geregistreerd. 

Er is een aantal oude pensioenregelingen waar het net iets anders is geregeld. Om recht te krijgen op partnerpensioen moet u uw partner aanmelden vóór het einde van uw dienstverband. U kunt hier nagaan welke pensioenregeling voor u geldt.  

Let op: Woont u samen en heeft u uw partner pas na uw pensioendatum aangemeld bij Pensioenfonds ING? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Uitkering partnerpensioen 

De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het inkomen, het opbouwpercentage en de jaren dat u heeft deelgenomen aan de pensioenregeling. Het partnerpensioen is niet afhankelijk van het eigen inkomen van uw partner. 

Eenmalige uitkering bij overlijden

Uw partner heeft recht op een eenmalige uitkering bij overlijden. De hoogte van het bedrag en de voorwaarden verschillen per pensioenreglement. Het pensioenreglement dat gold toen u uit dienst ging, is het reglement dat op u van toepassing is. Heeft u ook pensioen opgebouwd bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds? De CDC Pensioenfondsen kennen geen overlijdensuitkering.

Ontvangt uw partner op het moment dat u overlijdt nog geen AOW? Dan komt uw partner wellicht in aanmerking voor een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Bijvoorbeeld als uw partner de zorg heeft voor kinderen onder de 18 jaar. Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Waar hebben mijn kinderen recht op? 

Uw kinderen hebben tot 18 jaar recht op wezenpensioen. In sommige gevallen is dit zelfs tot 21 jaar, afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt. 

Voor stief- of pleegkinderen geldt dezelfde regeling. Als u uw partner heeft aangemeld bij het Fonds, zijn uw stiefkinderen dat automatisch ook. Alleen pleegkinderen moet u aanmelden bij Pensioenfonds ING. Zij moeten door het Fonds zijn geregistreerd als uw pleegkinderen, voordat zij in aanmerking komen voor wezenpensioen.   

Volgt uw kind enige vorm van dagonderwijs of een dagopleiding? Of verzorgt uw kind het ouderlijk huishouden? Dan kan het recht op wezenpensioen verlengd worden tot maximaal 27 jaar. De hoogte van het wezenpensioen bedraagt een percentage van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds ING. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt

Let op: Kinderen uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap afgesloten op of na uw pensioendatum, hebben géén recht op wezenpensioen. 

Uw kinderen hebben wellicht recht op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Details

Waar hebben mijn nabestaanden recht op? 

Hoe meld ik mijn pleegkind(eren) aan?

Om uw pleegkind(eren) aan te melden, stuurt u een brief of e-mail naar ons Pensioenloket. Voeg een recente kopie bij van het uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) en een document waaruit de zorgplicht voor uw pleegkind blijkt. 

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.