Soorten pensioen

AOW-Overbrugging

Gaat u met pensioen voordat uw AOW-uitkering ingaat? U kunt een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken als AOW-overbrugging. Zo compenseert u het gemis aan een AOW-uitkering, geheel of voor een deel. Bent u eenmaal met pensioen, dan kunt u hier niet meer voor kiezen.

Kiest u voor AOW-overbrugging?

U krijgt de AOW-overbrugging dan tijdelijk bij uw ouderdomspensioen. De AOW-overbrugging stopt als uw AOW ingaat.

Bij uw pensionering geeft u aan hoeveel AOW-overbrugging u wil. U kunt dat later niet meer veranderen. De AOW-overbrugging is maximaal het bedrag van tweemaal de AOW-uitkering voor gehuwden, vermeerderd met de vakantietoeslag, voor zover dat kan volgens de fiscale wet- en regelgeving.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.