• Algemeen
 • Meer weten

Algemeen

Wat ontvang ik aan pensioen?

Een volledig pensioen bestaat uit: 

 • Ouderdomspensioen, dit is het pensioen dat u heeft opgebouwd via Pensioenfonds ING en opbouwt via eventuele andere werkgever(s)
 • AOW, het basispensioen van de overheid
 • Eventueel aanvullende pensioenvoorzieningen, dit is extra pensioen dat u zelf heeft geregeld

Wat ontvang ik aan ouderdomspensioen? 

In de periode dat u voor ING Bank of NN Group werkte, bouwde u pensioen op bij Pensioenfonds ING. Indien u ervoor heeft gekozen om uw pensioen bij Pensioenfonds ING te laten staan, heeft u nog pensioen van ons Fonds tegoed.

Waar vind ik informatie over mijn pensioen? 

Wilt u weten wat u tot en met 31 december 2013 aan pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds ING? Of wat u in totaal aan pensioen heeft opgebouwd? En of u daar straks genoeg aan heeft? Dan kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Overbruggingspensioen

Valt u onder de Basisregeling Pensioen 62? Dan kunt u op uw 62ste met pensioen. Omdat uw AOW-leeftijd hoger is dan 62 jaar, ontvangt u tussen uw 62ste en het moment waarop uw AOW ingaat, geen volledig pensioen.  

Door Pensioenfonds ING wordt dit gecompenseerd met: 

 • Overbruggingspensioen I: een extra pensioen dat de AOW-uitkering vervangt.
 • Overbruggingspensioen II: tot uw AOW ingaat betaalt u AOW-premie, ook als u vóór die tijd met pensioen gaat. Het overbruggingspensioen II compenseert u (gedeeltelijk) voor de nog te betalen AOW-premie.

U ontvangt de overbruggingspensioenen vanaf uw 62ste tot uw 65ste.  

De hoogte van het overbruggingspensioen is afhankelijk van uw salaris, het aantal deelnemersjaren en de pensioenregeling. Bekijk het schema om te zien welke pensioenregeling op u van toepassing is.

Ongehuwdenpensioen

Dit is het pensioen dat u heeft opgebouwd in de periode voordat u officieel een partner had. Vanaf 1 januari 2002 kan er geen ongehuwdenpensioen meer worden opgebouwd. Het ongehuwdenpensioen dat u vóór deze tijd heeft opgebouwd, ontvangt u als u ontvangt u als u bij de ingang van uw pensioen geen partner heeft. Pensioenfonds ING voegt het toe aan uw ouderdomspensioen

Heeft u wél een partner, maar komt uw partner te overlijden of gaan u en uw partner uit elkaar? Dan ontvangt u vanaf de daaropvolgende maand óók ongehuwdenpensioen. 

Let op
Niet iedereen heeft recht op ongehuwdenpensioen. Dat is afhankelijk van uw pensioenregeling. Bekijk het schema om te zien welke pensioenregeling op u van toepassing is.

Wat ontvang ik aan AOW? 

Vrijwel iedereen die in Nederland woont en een bepaalde leeftijd bereikt, heeft recht op een pensioen van de overheid, de AOW (Algemene Ouderdomswet). De AOW wordt uitgekeerd via de Sociale Verzekeringsbank. Het pensioen dat u opbouwt via een werkgever en de AOW vormen uw volledige pensioen. Eventueel aangevuld met pensioenvoorzieningen die u zelf heeft geregeld. 

Krijg ik straks te maken met een AOW-gat?

Voorheen was het zo geregeld dat iedereen vanaf 65 jaar recht had op AOW. Dat is nu niet meer zo. Sinds 1 januari 2013 heeft de overheid een variabele leeftijd ingevoerd. Hierdoor kan het zijn dat wanneer u met pensioen gaat, u tijdelijk nog geen AOW ontvangt. Dit wordt een AOW-gat genoemd. U kunt dit compenseren door te variëren in de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenregeling biedt hiervoor verschillende keuzemogelijkheden

Wilt u weten per wanneer u recht heeft op AOW? Kijk dan op: 

Wat ontvang ik aan aanvullende pensioenvoorzieningen? 

Aanvullende pensioenvoorzieningen zijn de zaken die u zelf regelt. Bijvoorbeeld het afsluiten van een lijfrente, koopsompolis of andere verzekering. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement. Wat u ontvangt aan aanvullende pensioenvoorzieningen, hangt dus af van wat u zélf regelt. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de organisatie waar u een product heeft afgesloten.

Hoe blijft mijn pensioen waardevast? 

Prijzen stijgen voortdurend. Dat betekent dat u met dezelfde hoeveelheid geld over een paar jaar minder kunt kopen dan nu. Dat geld minder waard wordt, noemen we inflatie. Omdat uw geld minder waard wordt, probeert Pensioenfonds ING het pensioen dat u heeft opgebouwd bij ons Fonds aan te passen. Het verhogen van uw pensioen heet officieel toeslag verlenen, maar dit wordt ook vaak indexeren genoemd. Meer hierover kunt u lezen bij de informatie over de toeslagverlening van het Fonds. 

Verhoging van uw pensioen
Pensioenfonds ING kan uw pensioen alleen verhogen als de financiële positie van het Fonds dit toelaat. U heeft dus niet automatisch recht op deze verhoging (toeslag). Als de toeslag wordt verleend, dan wordt deze, afhankelijk van uw pensioenreglement, gebaseerd op de prijsstijgingen of de CAO-loonstijgingen van ING Bank of NN Group.

Hoeveel uw pensioen wordt verhoogd, hangt onder andere af van de afgeleide jaarlijkse consumentenprijsindex (CPI) of van de CAO die uw pensioen volgt (cao ING Bank of cao NN Group). Klik hier voor een overzicht van de percentages waarmee de pensioenen bij Pensioenfonds ING de afgelopen 10 jaar zijn verhoogd.

Uiteraard informeren wij u elk jaar of er al dan niet toeslag kan worden verleend. 

Wat zijn mijn keuzemogelijkheden? 

U kunt verschillende keuzes maken die invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Zo kunt u eerder of later met pensioen. Als u met pensioen gaat, kunt u keuzes maken over de verdeling van uw pensioen. Een half jaar voor u met pensioen gaat ontvangt u hierover een brief van ons. In de Pensioenplanner ziet u wat deze keuzes betekenen voor uw pensioen. Zodra u met pensioen gaat, heeft u geen toegang meer tot de Pensioenplanner. U kunt dan voor meer informatie over uw pensioen terecht op Mijn Pensioen

Afhankelijk van uw pensioenregeling heeft u de volgende mogelijkheden: 

Waar kan ik advies inwinnen over mijn pensioen? 

Misschien twijfelt u of u straks voldoende pensioen heeft om te kunnen leven zoals u wilt dat wilt. In dat geval is het verstandig om pensioenadvies in te winnen. Om erachter te komen of u ook écht advies nodig heeft, is het handig als u eerst de volgende gegevens verzamelt:

Als uw pensioen straks lager blijkt dan u verwacht had, kan dit allerlei oorzaken hebben. Misschien bent u op latere leeftijd begonnen met werken of later gestart met het opbouwen van pensioen. Dan kunt u aanvullende maatregelen treffen. U kunt wellicht een verzekering of lijfrentepolis afsluiten. U kunt ook overwegen extra af te lossen op uw hypotheek om zo uw toekomstige vaste lasten terug te brengen. Uiteraard hangen de keuzes die u maakt nauw samen met uw persoonlijke omstandigheden. U kunt overwegen om een financieel adviseur in te schakelen. 

Meer weten

Uniform Pensioenoverzicht 

U ontvangt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Pensioenfonds ING in het Deelnemersportaal. U ontvangt daarvan ook een notificatie, afhankelijk van uw voorkeur per e-mail of brief. Bent u uit dienst en heeft u aangegeven dat u informatie op papier wenst te ontvangen? Dan ontvangt u iedere vijf jaar een UPO per post; u ontvangt geen notificaties voor het UPO in het Deelnemersportaal. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model UPO. Zo kunt u de bedragen van de verschillende overzichten gemakkelijk bij elkaar optellen en met elkaar vergelijken.

In uw UPO staat wat u bij Pensioenfonds ING aan pensioen heeft opgebouwd. Voor uzelf, maar óók voor uw nabestaanden. Alle bedragen die op het UPO staan vermeld zijn bruto bedragen per jaar. Op het UPO vindt u de volgende informatie terug: 

 • gegevens van u en eventueel uw partner;
 • informatie over het pensioen dat u heeft opgebouwd;
 • toelichting op het UPO.

U kunt ook inloggen op uw persoonlijke omgeving op via Mijn pensioen. Dit doet u met uw DigiDUw persoonlijke DigiD is een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen op websites van de overheid en van ruim 500 aangesloten organisaties. Met uw burgerservicenummer (BSN) kunt u uw DigiD aanvragen via de website www.digid.nl.. U kunt hier uw pensioenoverzichten en uw persoonlijke documenten inzien. 

Pensioenplanner

Wilt u weten wat er met uw pensioen gebeurt als u eerder met pensioen gaat, of op andere manieren uw pensioen op maat maakt? Gebruik dan de Pensioenplanner. U kunt de verschillende situaties met elkaar vergelijken. De Pensioenplanner geeft zowel de bruto als netto bedragen weer. 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat al het pensioen vermeld dat u bij verschillende werkgevers heeft opgebouwd. Zo heeft u een totaaloverzicht van hoeveel inkomen u ongeveer kunt verwachten als u met pensioen gaat. De website is bedoeld voor alle Nederlanders tussen de 20 en 67 jaar. U logt in met uw DigiD.

Op Mijnpensioenoverzicht vindt u de volgende informatie: 

 • hoeveel AOW u kunt verwachten van de overheid;
 • hoeveel ouderdomspensioen u heeft opgebouwd bij verschillende werkgevers;
 • bij welke pensioenfondsen en pensioenverzekeraars u pensioen heeft opgebouwd;
 • welke gebeurtenissen van invloed zijn op uw pensioen;
 • hoeveel uw nabestaanden ontvangen als u komt te overlijden. 
Let op
Wat u niet kunt zien op mijnpensioenoverzicht.nl is wat u zelf als aanvullend pensioen heeft geregeld.

Wat is mijn AOW-leeftijd? 

De AOW-leeftijd was altijd 65 jaar, maar sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd variabel. Tot en met 2021 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd vervolgens gekoppeld aan de levensverwachting. Inmiddels is bekend dat in 2022 en 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden blijft. Als u geboren bent na 30 september 1957 dan weet u pas 5 jaar van te voren definitief wanneer u AOW gaat ontvangen. In de onderstaande tabel ziet u per wanneer u recht heeft op AOW.

U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW-uitkering ingaat is:

Na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2019

66 jaar + 4 maanden

Na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

2020

66 jaar + 8 maanden

Na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

2021

67 jaar

Na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955

2022

67 jaar + 3 maanden

Na 30 september 1955 en voor 30 september 1956

2023

67 jaar + 3 maanden

Na 30 september 1956

2024

Minimaal 67 jaar + 3 maanden, maar afhankelijk van stijging levensverwachting. Jaarlijks in januari wordt wijziging bekend gemaakt.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de AOW. Op de website van de SVB vindt u een handige rekentool. Als u hierin uw geboortedatum invult, wordt getoond wanneer uw AOW ingaat volgens de wet die nu geldt.

De ingangsdatum van mijn pensioen

Uw AOW staat los van het pensioen dat u van Pensioenfonds ING ontvangt. Uw pensioen bij ons blijft standaard ingaan op de eerste dag van de maand waarin u 62 of 65 jaar wordt, afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt. Dit ingangsmoment wijkt dus af van het ingangsmoment van de AOW-uitkering. Het is van belang dat u zich hiervan bewust bent. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden om uw pensioen van Pensioenfonds ING af te stemmen op uw AOW-uitkering. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw pensioen later in te laten gaan, zodat dit beter is afgestemd op de ingangsdatum van uw AOW. 

Let op
Deze keuzemogelijkheid is alleen toegestaan zolang uw dienstverband bij uw huidige werkgever blijft doorlopen. 

Wilt u weten of de ingangsdatum van uw pensioen bij Pensioenfonds ING kan worden uitgesteld en hoe dit werkt? Neem dan contact op met het Pensioenloket.

Variëren in de hoogte van mijn pensioenuitkering

Doordat de AOW later ingaat dan uw pensioen bij Pensioenfonds ING, ontvangt u tijdelijk minder inkomen. U kunt het gemis aan inkomen tussen de ingangsdatum van uw pensioen en de ingangsdatum van de AOW overbruggen. Dit kan door gedurende deze periode de hoogte van uw aanvullend pensioen tijdelijk te variëren.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om tot de ingangsdatum van uw AOW een hoger pensioen te ontvangen en ná de ingangsdatum van de AOW een lager pensioen. Kijk op Met pensioen voor meer informatie over de keuzemogelijkheden. 

Meer weten?

Meer informatie over de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Uit dienst na 1 januari 2014?

Als u na 1 januari 2014 uit dienst bent gegaan bij ING Bank of NN Group, dan heeft u ook pensioen opgebouwd bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds. Het pensioen bij uw CDC Pensioenfonds gaat standaard in op de dag dat u 67 jaar wordt. Wilt u hierover meer informatie? Kijk dan op www.cdcpensioen.nl

Toen u met pensioen ging, heeft u van ons een brief ontvangen waarin staat dat uw pensioen wordt aangepast aan de prijs- of loonstijging, afhankelijk van uw pensioenregeling. Mocht u niet meer weten wat voor u van toepassing is, dan volgt hieronder een globale richtlijn.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.