Wat is pensioen? 

Als u werkt ontvangt u daarvoor salaris. Wanneer u uw pensioenleeftijd bereikt en stopt met werken ontvangt u geen salaris meer, maar pensioen. Pensioen is de verzamelnaam voor het inkomen dat u ontvangt als u stopt met werken.

Uw pensioen bestaat uit: 

  • AOW-uitkering Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Die kunt u beschouwen als een basisinkomen. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Heeft u in het buitenland gewoond dan kan er een korting plaatsvinden op uw AOW. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW namens de overheid uit. : basispensioen van de overheid
  • Werkgeverspensioen: pensioen opgebouwd via uw werkgever(s) 
  • Extra inkomensvoorzieningen die u zelf regelt 

Op deze website gaat het voornamelijk om het pensioen dat u via uw werkgever opbouwde bij Pensioenfonds ING, het werkgeverspensioen dus. 
Bent u na 1 januari 2014 uit dienst gegaan? Dan heeft u ook pensioen opgebouwd bij uw CDC Pensioenfonds. Meer informatie hierover kunt u vinden via www.cdcpensioen.nl.

AOW

Zodra u de AOW-leeftijd bereikt ontvangt u AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet), het basispensioen van de overheid. 

Anw en WIA
Ook bij arbeidsongeschiktheid of overlijden hebben u of uw partner recht op een uitkering van de overheid. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een WIA-uitkeringAfkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Als u overlijdt, dan heeft uw partner recht op een Anw-uitkeringAfkorting voor Algemene nabestaandenwet. Dit is een uitkering die uw partner mogelijk ontvangt van de overheid als u komt te overlijden. (Algemene Nabestaandenwet). 

Voor zowel de AOW, Anw als WIA gelden voorwaarden. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank of het UWV kunt u nagaan of en wanneer u in aanmerking komt voor deze uitkeringen. 

Werkgeverspensioen

Via uw werkgever ING Bank of NN Group (voorheen ING) bouwde u elke maand pensioen op. Dit betaalde u voor een deel zelf. Uw werkgever hield maandelijks geld in op uw salaris voor uw pensioen. Maar uw werkgever betaalde ook mee aan de opbouw van uw pensioen. 

Heeft u een andere baan? Dan is de kans groot dat u via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwt bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar. Meer informatie

Extra inkomensvoorzieningen

Naast uw AOW-uitkering en werkgeverspensioen, kunt u er ook voor kiezen om zelf aanvullende inkomensvoorzieningen te treffen. Bijvoorbeeld door te beleggen, of een aanvullende verzekering af te sluiten zoals een koopsompolis of een lijfrenteverzekering. U kunt deze extra inkomsten gebruiken om uw AOW-uitkering en werkgeverspensioen aan te vullen. Wilt u extra inkomensvoorzieningen treffen? Dan dient u dit zelf te regelen.

Hoe blijf ik op de hoogte? 

Pensioenfonds ING informeert u regelmatig over uw pensioen. Ook kunt u uw gegevens online bekijken, wanneer het u uitkomt, via Mijn Pensioen. Dit is uw persoonlijke pensioenomgeving, waar u kunt zien hoeveel pensioen u bij Pensioenfonds ING heeft opgebouwd. Ook kunt u een aantal zaken meteen regelen. 

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen? Meld u dan aan voor onze online nieuwsservice.