Valt u onder de Basisregeling Pensioen 62? Dan kunt u op uw 62ste met pensioen. Omdat uw AOW-leeftijd hoger is dan 62 jaar, ontvangt u tussen uw 62ste en het moment waarop uw AOW-uitkering ingaat, alleen ouderdomspensioen.  

Door Pensioenfonds ING wordt dit gecompenseerd met:

  • Overbruggingspensioen I: een extra pensioen dat de AOW-uitkering vervangt.
  • Overbruggingspensioen II: tot uw AOW in gaat betaalt u AOW-premie, ook als u vóór die tijd met pensioen gaat. Het overbruggingspensioen II compenseert u (gedeeltelijk) voor de nog te betalen AOW-premie.

De hoogte van het overbruggingspensioen is afhankelijk van uw salaris, het aantal deelnemersjaren en de pensioenregeling. Bekijk het schema om te zien welke pensioenregeling op u van toepassing is.

Sommige gebeurtenissen in uw leven, zijn van invloed op uw overbruggingspensioen. U leest hier meer over op: