• Algemeen
  • Meer weten
  • Details

Algemeen

Wanneer u overlijdt, wilt u natuurlijk dat uw partner en eventuele kind(eren) goed verzorgd achterblijven. U heeft ouderdomspensioen opgebouwd bij Pensioenfonds ING. Na uw overlijden stopt de uitbetaling van uw ouderdomspensioen. Afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt, hebben uw nabestaanden recht op partner- en/of wezenpensioen na uw overlijden. 

Wat moeten mijn nabestaanden doorgeven? 

Als u in Nederland woont, hoeven uw nabestaanden niets door te geven aan Pensioenfonds ING. Wanneer het overlijden is gemeld bij de gemeente, geeft de gemeente deze informatie automatisch aan ons door. 

Als u in het buitenland woont op het moment van overlijden, is het belangrijk dat uw nabestaanden Pensioenfonds ING zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dat kan door ons een brief of e-mail te sturen met daarbij een kopie van het identiteitsbewijs en de overlijdensakte.

Waar hebben mijn nabestaanden recht op?

Wat er geregeld is voor uw nabestaanden, is afhankelijk van wanneer u overlijdt. Wat is er geregeld als u: 

Meer weten

Waar hebben mijn nabestaanden recht op bij overlijden na de pensioendatum? 

Waar heeft mijn partner recht op? 

Heeft uw partner recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt na uw pensioendatum? Dat is het geval als u vóór uw pensioendatum:

  • getrouwd bent; 
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of
  • u uw partner heeft aangemeld en hij of zij door Pensioenfonds ING is geregistreerd. 

Er is een aantal oude pensioenregelingen waar het net iets anders is geregeld. Om recht te krijgen op partnerpensioen moet u uw partner aanmelden vóór het einde van uw dienstverband. U kunt hier nagaan welke pensioenregeling voor u geldt.  

Let op
Woont u samen en heeft u uw partner aangemeld, maar heeft het Fonds uw partner niet aanvaard? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Ontvangt uw partner op het moment dat u overlijdt nog geen AOW? Dan komt uw partner wellicht in aanmerking voor een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Bijvoorbeeld als uw partner de zorg heeft voor kinderen onder de 18 jaar. Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Waar hebben mijn kinderen recht op? 

Uw kinderen hebben tot 18 jaar recht op wezenpensioen. In sommige gevallen is dit zelfs tot 21 jaar, afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt.

Voor stief- of pleegkinderen geldt dezelfde regeling. Als u uw partner heeft aangemeld bij het Fonds, zijn uw stiefkinderen dat automatisch ook. Alleen pleegkinderen moet u apart aanmelden bij Pensioenfonds ING. Zij moeten door het Fonds zijn geregistreerd als uw pleegkinderen, voordat zij in aanmerking komen voor wezenpensioen. 

Volgt uw kind enige vorm van dagonderwijs of een dagopleiding? Of verzorgt uw kind het ouderlijk huishouden? Dan kan het recht op wezenpensioen verlengd worden tot maximaal 27 jaar. De hoogte van het wezenpensioen bedraagt een percentage van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds ING. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt.  

Let op
Soms hebben uw kinderen, stief- of pleegkinderen alleen recht op wezenpensioen als ze zijn geboren voordat u uit dienst ging bij ING Bank of NN Group. Dat is afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt. 

Kinderen uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap afgesloten op of na uw pensioendatum, hebben géén recht op wezenpensioen.

Uw kinderen hebben wellicht recht op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Meer hierover leest u op de Sociale Verzekeringsbank.

Waar hebben mijn nabestaanden recht op bij overlijden vóór de pensioendatum?

Waar heeft mijn partner recht op? 

Heeft uw partner recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt vóór uw pensioendatum? Dat is het geval als u vóór uw pensioendatum:

  • getrouwd bent; 
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of
  • u uw partner heeft aangemeld en hij of zij door Pensioenfonds ING is aanvaard.  
Let op
Woont u samen en heeft u uw partner aangemeld, maar heeft het Fonds uw partner niet geaccepteerd? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. 

Ontvangt uw partner op het moment dat u overlijdt nog geen AOW? Dan komt uw partner wellicht in aanmerking voor een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Bijvoorbeeld als uw partner de zorg heeft voor kinderen onder de 18 jaar. Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Waar hebben mijn kinderen recht op? 

Uw kinderen hebben tot 18 jaar recht op wezenpensioen. In sommige gevallen is dit zelfs tot 21 jaar, afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt.

Voor stief- of pleegkinderen geldt dezelfde regeling. Als u uw partner heeft aangemeld bij het Fonds, zijn uw stiefkinderen dat automatisch ook. Alleen pleegkinderen moet u apart aanmelden bij Pensioenfonds ING. Zij moeten bij het Fonds zijn geregistreerd als uw pleegkinderen, voordat zij in aanmerking komen voor wezenpensioen.   

Volgt uw kind enige vorm van dagonderwijs of een dagopleiding? Of verzorgt uw kind het ouderlijk huishouden? Dan kan het recht op wezenpensioen verlengd worden tot maximaal 27 jaar. De hoogte van het wezenpensioen bedraagt een percentage van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds ING. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt. 

Let op
Soms hebben uw kinderen, stief- of pleegkinderen alleen recht op wezenpensioen als ze zijn geboren voordat u uit dienst ging bij ING Bank of NN Group. Dat is afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt. 

Uw kinderen hebben wellicht recht op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Meer hierover leest u op de Sociale Verzekeringsbank.

Details

Waar hebben mijn nabestaanden recht op? 

Hoe meld ik mijn pleegkind(eren) aan?

Om uw pleegkind(eren) aan te melden, stuurt u een brief of e-mail naar ons Pensioenloket. Voeg een recente kopie bij van het uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) en een document waaruit de zorgplicht voor uw pleegkind blijkt.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.