• Algemeen
 • Meer weten

Algemeen

U stopt met werken en uw pensioendatum gaat binnenkort in. Wat betekent dat voor u?

 • U bouwt geen pensioen meer op.
 • U ontvangt elke maand ouderdomspensioen van Pensioenfonds ING.
 • U ontvangt, als voor u de Basisregeling Pensioen 62 geldt, overbruggingspensioen tot de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt.
 • U ontvangt elke maand AOW van de overheid. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien vanaf wanneer u AOW ontvangt.
 • Eventueel ontvangt u pensioen uit de Beschikbare Premieregeling (BPR) van Nationale-Nederlanden, of een aanvullend pensioen van een ander pensioenfonds of verzekeraar. Voor meer informatie over uw BPR-regeling bij Nationale-Nederlanden kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen via telefoonnummer 088 - 663 60 00. 
Let op
Was u op of na 1 januari 2014 in dienst bij ING Bank of NN Group? Dan heeft u ook pensioen opgebouwd bij uw CDC Pensioenfonds. Wilt u meer informatie over uw pensioen in de CDC-pensioenregeling? Kijk dan op www.cdcpensioen.nl.

Wat is de hoogte van mijn pensioen? 

Wilt u weten hoeveel pensioen u ontvangt als uw pensioendatum ingaat? Kijk dan op de Pensioenplanner of www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ook het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u eens in de drie jaar ontvangt, geeft deze informatie. 

Wat zijn mijn keuzemogelijkheden?

Veel mensen denken dat ze geen invloed hebben op hun pensioen. Toch kunt u verschillende keuzes maken. Houd er wel rekening mee dat niet alle pensioenregelingen dezelfde keuzemogelijkheden bieden. Zorg dus dat u weet welke pensioenregeling voor u geldt. U kunt hiervoor het schema raadplegen.

U kunt keuzes maken over het moment dat u met pensioen gaat. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Een half jaar voor ingang van uw pensioendatum ontvangt u hierover een brief van ons. In de Pensioenplanner ziet u wat deze keuzes betekenen voor uw pensioen. Als uw pensioen ingaat, heeft u geen toegang meer tot de Pensioenplanner. U kunt voor meer informatie over uw pensioen dan via de website terecht op uw persoonlijke omgeving Mijn Pensioen

Waar heeft mijn partner recht op?

Bent u vóór uw pensioendatum getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of woont u samen en is uw partner bij Pensioenfonds ING aangemeld en geregistreerd? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen als u komt te overlijden.

Bent u nà uw pensioendatum getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of meldt u uw partner pas ná ingang van uw pensioendatum aan? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Waar heb(ben) mijn kinderen recht op?

Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Zij hebben mogelijk recht op wezenpensioen als u komt te overlijden. Of dit zo is en onder welke voorwaarden uw kinderen recht hebben op wezenpensioen, is afhankelijk van de regeling die voor u geldt. In sommige regelingen is er bijvoorbeeld alleen recht op wezenpensioen als uw kinderen geboren zijn vóórdat u uit dienst ging bij ING Bank of NN Group.

Afkoop klein pensioen

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019) bruto per jaar? En bent u voor 1 januari 2018 uit dienst gegaan? Dan kan het Fonds besluiten om na uw uitdiensttreding uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt na afkoop van uw pensioen geen maandelijkse betalingen meer van uw pensioen bij het Fonds. U krijgt hierover automatisch bericht van het Fonds. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel

U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons Fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u direct over financiële middelen wil beschikken.

Nadelen

- U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van het Fonds.
- Het partnerpensioen voor uw eventuele (ex-) partner vervalt. Uw (ex-) partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
- Het kan zijn dat de afkoopsom van invloed is op andere inkomsten. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kunnen deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die aan u de uitkering of de toeslag betaalt. Pensioenfonds ING heeft deze informatie niet.

Meer weten

Ik wil eerst meer pensioen ontvangen, daarna minder

Op het moment dat u met pensioen gaat, heeft u de mogelijkheid om te variëren met de hoogte van uw pensioen met een hoog-laagconstructie. Dat betekent dat u in de eerste jaren na uw pensionering meer pensioen ontvangt. Daarna ontvangt u tot uw overlijden minder pensioen. U kunt voor deze optie kiezen als u na uw pensioen behoefte heeft aan extra financiële ruimte. Bijvoorbeeld om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Wat zijn mijn mogelijkheden?

De duur van de periode waarin u meer pensioen ontvangt, kan verschillen. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • Ik ontvang een hoger pensioen tot de maand dat ik mijn AOW-leeftijd bereik
 • Ik ontvang een hoger pensioen tot de maand waarin ik 70 jaar wordt
 • Ik ontvang een hoger pensioen voor een periode van drie of vijf jaar

Wat ontvang ik aan pensioen als ik hiervoor kies?

De hoogte van uw ouderdomspensioen kunt u niet zelf bepalen. Hiervoor is een wettelijke standaardverhouding vastgelegd van 100:75 (hoog-laag). In de ‘lage’ periode ontvangt u 75% van het ouderdomspensioen dat u in de ‘hoge’ periode ontvangt.

Wilt u weten wat dit voor de hoogte van uw pensioen betekent als u kiest voor deze optie? Raadpleeg dan de Pensioenplanner.

Hoe regel ik het?

Door vóór het ingaan van uw pensioendatum een schriftelijk verzoek in te dienen bij Pensioenfonds ING. Een half jaar voor ingang van uw pensioen ontvangt u hiervoor een keuzeformulier van ons. U ondertekent dit keuzeformulier en stuurt het naar ons op.

Ik wil eerst minder pensioen ontvangen, daarna meer

Op het moment dat u met pensioen gaat, heeft u de mogelijkheid om te variëren met de hoogte van uw pensioen met een laag-hoogconstructie. Dat betekent dat u in de eerste jaren na uw pensionering minder pensioen ontvangt. Daarna ontvangt u tot uw overlijden meer pensioen. U kunt bijvoorbeeld voor deze optie kiezen als uw partner nog werkt. 

Let op
U kunt alleen kiezen voor een laag-hoogconstructie als u deelneemt aan de Basispensioenregeling, de Basisregeling Pensioen 62 en Basisregeling Pensioen 65. Raadpleeg het schema om te zien welke pensioenregeling voor u geldt.

Wat zijn mijn mogelijkheden?

De duur van de periode waarin u minder pensioen ontvangt, kan verschillen. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • Ik ontvang een lager pensioen tot de maand dat ik mijn AOW-leeftijd bereik
 • Ik ontvang een lager pensioen tot de maand waarin ik 70 jaar wordt
 • Ik ontvang een lager pensioen voor een periode van drie of vijf jaar

Wat ontvang ik aan pensioen als ik hiervoor kies?

De hoogte van uw ouderdomspensioen kunt u niet zelf bepalen. Hiervoor is een wettelijke standaardverhouding vastgelegd van 75:100 (laag-hoog). In de ‘lage’ periode ontvangt u 75% van het ouderdomspensioen dat u in de ‘hoge’ periode ontvangt.

Wilt u weten wat dit voor de hoogte van uw pensioen betekent als u kiest voor deze optie? Raadpleeg dan de Pensioenplanner.

Hoe regel ik het?

Door vóór het ingaan van uw pensioendatum een schriftelijk verzoek in te dienen bij Pensioenfonds ING. Een half jaar voor ingang van uw pensioen ontvangt u hiervoor een keuzeformulier van ons. U ondertekent dit keuzeformulier en stuurt het naar ons op.

Ik wil mijn pensioen tijdelijk verhogen tot ik recht heb op AOW

Gaat u (eerder) met pensioen? Dan kan het zijn dat u nog geen  AOW-uitkering ontvangt. U kunt er voor kiezen om dit ‘AOW-gat’ te overbruggen door uw pensioen te verhogen tot het moment waarop uw AOW ingaat. Dit betekent wel dat u daarna tot uw overlijden een lager ouderdomspensioen ontvangt. Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wat uw AOW-leeftijd is. 

Let op
U komt alleen voor deze keuze in aanmerking als u deelneemt aan de Basisregeling Pensioen 65. Raadpleeg het schema om te zien welke pensioenregeling voor u geldt.

Hoe regel ik het?

Zes maanden voor uw pensioendatum ingaat, ontvangt u van Pensioenfonds ING automatisch een keuzeformulier. Hierop  kunt  u aangeven dat u het ouderdomspensioen wilt verhogen tot uw AOW-leeftijd ingaat. U ondertekent dit keuzeformulier en stuurt het naar ons op.

Ik wil partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen, bouwt u automatisch ook partnerpensioen op. Dit is een levenslange maandelijkse uitkering die uw partner ontvangt wanneer u overlijdt. Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u een deel of het gehele partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen.

Waarom zou ik dit doen?

Als u geen partner heeft. Of als uw partner zelf een goed inkomen of pensioen heeft, en dus mogelijk niet in financiële problemen komt wanneer u overlijdt.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Als u wilt weten hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen u precies heeft opgebouwd, kunt u kijken op uw Uniform PensioenoverzichtUPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Dit is een periodiek overzicht met uw opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken. Bij Pensioenfonds ING ontvangen medewerkers dit jaarlijks. Oud-medewerkers ontvangen eens in de drie jaar een UPO. Pensioengerechtigden ontvangen jaarlijks een pensioenoverzicht, dat vergelijkbaar is met een UPO., dat u jaarlijks ontvangt. U kunt uw Uniform Pensioenoverzicht ook digitaal inzien door in te loggen op uw persoonlijke omgeving Mijn Pensioen. 

Let op
Alleen pensioen opgebouwd vanaf 1 januari 2002 kunt u gebruiken voor het verhogen van uw ouderdomspensioen

Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?

Kiest u er voor om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten naar uw ouderdomspensioen? Dan ontvangt u op het moment dat u met pensioen gaat een hoger ouderdomspensioen. Wanneer u overlijdt, ontvangt u partner een lager of geen partnerpensioen.

Hoe regel ik het?

Zes maanden voor uw pensioendatum ingaat, krijgt ontvangt u van Pensioenfonds ING automatisch een keuzeformulier thuisgestuurd. Hierop kunt u geeft u aangeven dat u het partnerpensioen wilt omzetten in extra ouderdomspensioen. Heeft u een partner? Dan moet hij of zij instemmen met het omzetten van partnerpensioen in extra ouderdomspensioen en het keuzeformulier ook ondertekenen. Na ondertekening stuurt u het keuzeformulier naar ons op.

Ik wil mijn ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen

Naast ouderdomspensioen, bouwt u automatisch ook partnerpensioen op. Het ouderdomspensioen is een levenslange maandelijkse uitkering die u van Pensioenfonds ING ontvangt als u met pensioen gaat. Het partnerpensioen is een levenslange maandelijkse uitkering voor uw partner wanneer u overlijdt. Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om een hoger partnerpensioen te regelen voor uw partner.

Waarom zou ik dit doen?

Bijvoorbeeld als uw partner geen een laag eigen inkomen heeft.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Als u wilt weten hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen u precies heeft opgebouwd, kunt u kijken op uw Uniform PensioenoverzichtUPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Dit is een periodiek overzicht met uw opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken. Bij Pensioenfonds ING ontvangen medewerkers dit jaarlijks. Oud-medewerkers ontvangen eens in de drie jaar een UPO. Pensioengerechtigden ontvangen jaarlijks een pensioenoverzicht, dat vergelijkbaar is met een UPO., dat u jaarlijks ontvangt. Maar u kunt uw Uniform Pensioenoverzicht ook digitaal inzien door in te loggen op uw persoonlijke omgeving Mijn Pensioen. 

Let op
Alleen ouderdomspensioen opgebouwd vanaf 1 januari 2002 kunt u gebruiken voor het verhogen van uw partnerpensioen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?

Kiest u er voor om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een hoger partnerpensioen? Dan ontvangt u vanaf het moment dat u met pensioen gaat, een lager ouderdomspensioen. Daar staat tegenover dat uw partner een hoger partnerpensioen ontvangt op het moment dat u overlijdt.  

Hoe regel ik het?

Zes maanden voor uw pensioendatum ingaat, ontvangt u van Pensioenfonds ING automatisch een keuzeformulier. Hierop kunt  u aangeven dat u een deel van uw ouderdomspensioen wilt omzetten in een hoger partnerpensioen. U ondertekent dit keuzeformulier en stuurt het naar ons op. 

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.