Wat als mijn situatie verandert?

Overlijden

Woont u in Nederland op het moment van overlijden?

De gemeente meldt uw overlijden bij ons. Wij nemen contact op met de nabestaanden.

Woont u in het buitenland op het moment van overlijden?

Dan is het belangrijk dat uw nabestaanden Pensioenfonds ING zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dat kan door ons Pensioenloket een brief of e-mail te sturen met daarbij een kopie van hun identiteitsbewijs en de overlijdensakte. Om fraude door derden te voorkomen kunt u op de kopie van het identiteitsbewijs schrijven waarvoor u de kopie instuurt.

Dit gebeurt er na een overlijden

Uw pensioen wordt stopgezet

Uw nabestaanden krijgen hierover bericht. Zij krijgen nog een jaaropgave van het pensioen dat er in het jaar van overlijden aan u is uitbetaald. De jaaropgave is nodig voor de belastingaangifte.

De partner die u op dat moment hebt, ontvangt een overlijdensuitkering

Deze eenmalige overlijdensuitkering is twee keer het maandbedrag aan ouderdomspensioen. Het maakt hiervoor niet uit wanneer u met deze partner bent getrouwd, wanneer u het partnerschap hebt geregistreerd of de partner bij Pensioenfonds ING hebt aangemeld.

Uw partner kan recht hebben op partnerpensioen

Dat is mogelijk als u voordat u met pensioen ging bent getrouwd, uw partnerschap geregistreerd had bij de gemeente of als u voor uw pensionering uw partner bij het fonds had aangemeld. Is uw partner op dat moment nog jonger dan 65 jaar, dan kan hij of zij tot de leeftijd van 65 jaar ook recht hebben op tijdelijk partnerpensioen.

Of uw partner recht heeft op partnerpensioen en eventueel op tijdelijk partnerpensioen ziet u in Mijn Pensioen of op uw pensioenoverzicht. U ziet daar ook hoe hoog deze pensioenen zijn.
Als uw partner recht heeft op partnerpensioen, ontvangt hij zij hiervan automatisch bericht.

Kinderen

Als u kinderen hebt, wilt u natuurlijk dat het hen aan niets ontbreekt. Ook als u onverhoopt komt te overlijden. In dat geval kunnen uw kinderen recht hebben op wezenpensioen.

Welke kinderen kunnen recht hebben op wezenpensioen?

Uw eigen kinderen: u hoeft hen niet aan het fonds te melden
Mocht u overlijden, dan gaan wij bij uw gemeente na of u kinderen hebt en in welke leeftijd.

Stiefkinderen: u hoeft hen niet apart te melden bij het fonds, tenzij ...
Als uw partner geregistreerd is bij Pensioenfonds ING, dan zijn uw stiefkinderen dat ook. Wonen zij in Nederland, dan hoeft u ze niet bij ons te melden. Wonen ze in het buitenland, dan moet u ze wel bij ons melden.
Is uw partner niet geregistreerd bij Pensioenfonds ING, dan komen de stiefkinderen niet in aanmerking voor wezenpensioen.

Pleegkinderen: u meldt hen wel apart bij het fonds
Dat doet u zo:

  • U stuurt ons een brief
  • U voegt deze stukken bij waaruit blijkt dat u verantwoordelijk bent voor de pleegzorg van het kind:
    • een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP);
    • een kopie van het identiteitsbewijs van het kind (om fraude door derden te voorkomen kunt u op de kopie schrijven waarvoor u deze instuurt);
    • en een kopie van het pleegcontract.
Let op
Kinderen uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap afgesloten op of na uw pensioendatum, hebben géén recht op wezenpensioen.

 

Wanneer heeft een kind recht op wezenpensioen?

Tot 21 jaar zonder voorwaarden
Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen tot zij 21 jaar worden.

Van 21 jaar tot 27 jaar met voorwaarden
Uw kinderen houden recht op wezenpensioen zolang ze studeren, het ouderlijk huishouden verzorgen of als ze arbeidsongeschikt zijn, uiterlijk tot zij 27 jaar worden.
Meer hierover leest u in het pensioenreglement.

 

Let op
Overlijdt u in het buitenland, dan is het belangrijk dat uw nabestaanden Pensioenfonds ING zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Overlijdt u in Nederland, dan is dat niet nodig. De gemeente meldt het overlijden bij ons. Vervolgens informeren wij de nabestaanden over het wezenpensioen. Zijn de kinderen minderjarig, dan informeren wij hun wettelijke vertegenwoordiger.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.