Ik wil mijn ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen

Naast ouderdomspensioen, bouwt u automatisch ook partnerpensioen op. Het ouderdomspensioen is een levenslange maandelijkse uitkering die u van Pensioenfonds ING ontvangt als u met pensioen gaat. Het partnerpensioen is een levenslange maandelijkse uitkering voor uw partner wanneer u overlijdt. Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om een hoger partnerpensioen te regelen voor uw partner.

Waarom zou ik dit doen? 

Bijvoorbeeld als uw partner geen of een laag eigen inkomen heeft.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd? 

Als u wilt weten hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen u precies heeft opgebouwd, kunt u kijken op uw Uniform PensioenoverzichtUPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Dit is een periodiek overzicht met uw opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken. Bij Pensioenfonds ING ontvangen medewerkers dit jaarlijks. Oud-medewerkers ontvangen eens in de drie jaar een UPO. Pensioengerechtigden ontvangen jaarlijks een pensioenoverzicht, dat vergelijkbaar is met een UPO., dat u jaarlijks ontvangt. Maar u kunt uw Uniform Pensioenoverzicht ook digitaal inzien door in te loggen op uw persoonlijke omgeving Mijn Pensioen

Let op
Alleen ouderdomspensioen opgebouwd vanaf 1 januari 2002 kunt u gebruiken voor het verhogen van uw partnerpensioen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen? 

Kiest u er voor om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een hoger partnerpensioen? Dan ontvangt u vanaf het moment dat u met pensioen gaat, een lager ouderdomspensioen. Daar staat tegenover dat uw partner een hoger partnerpensioen ontvangt op het moment dat u overlijdt.

Hoe regel ik het? 

Zes maanden voor uw pensioendatum ingaat, ontvangt u van Pensioenfonds ING automatisch een keuzeformulier. Hierop kunt u aangeven dat u een deel van uw ouderdomspensioen wilt omzetten in een hoger partnerpensioen. U ondertekent dit keuzeformulier en stuurt het naar ons op.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.