Ik wil partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen, bouwt u automatisch ook partnerpensioen op. Dit is een levenslange maandelijkse uitkering die uw partner ontvangt wanneer u overlijdt. Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u een deel of het gehele partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen.

Waarom zou ik dit doen? 

Als u geen partner heeft. Of als uw partner zelf een goed inkomen of pensioen heeft, en dus mogelijke niet in financiële problemen komt wanneer u overlijdt.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd? 

Als u wilt weten hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen u precies heeft opgebouwd, kunt u kijken op uw Uniform PensioenoverzichtUPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Dit is een periodiek overzicht met uw opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken. Bij Pensioenfonds ING ontvangen medewerkers dit jaarlijks. Oud-medewerkers ontvangen eens in de drie jaar een UPO. Pensioengerechtigden ontvangen jaarlijks een pensioenoverzicht, dat vergelijkbaar is met een UPO., dat u jaarlijks ontvangt. U kunt uw Uniform Pensioenoverzicht ook digitaal inzien door in te loggen op uw persoonlijke omgeving Mijn Pensioen

Let op
Alleen pensioen opgebouwd vanaf 1 januari 2002 kunt u gebruiken voor het verhogen van uw ouderdomspensioen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen? 

Kiest u er voor om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten naar uw ouderdomspensioen? Dan ontvangt u op het moment dat u met pensioen gaat een hoger ouderdomspensioen. Wanneer u overlijdt, ontvangt uw partner een lager of geen partnerpensioen.

Hoe regel ik het? 

Zes maanden voor uw pensioendatum ingaat, ontvangt u van Pensioenfonds ING automatisch een keuzeformulier . Hierop kunt u aangeven dat u het partnerpensioen wilt omzetten in extra ouderdomspensioen. Heeft u een partner? Dan moet hij of zij instemmen met het omzetten van partnerpensioen in extra ouderdomspensioen en het keuzeformulier ook ondertekenen. Na ondertekening stuurt u het keuzeformulier naar ons op.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.