Hier leest u wat wel en wat niet is geregeld in de Basisregeling Pensioen 62.

Weet u niet precies welke pensioenregeling voor u geldt? Dan kunt u contact opnemen met het Pensioenloket.

Voor wie?

De Basisregeling Pensioen 62 geldt voor iedereen die:

  • op 31-12-2005 en 01-01-2006 al in dienst was van ING Bank of NN Group; en
  • geboren is vóór 01-01-1950.

Is deze regeling niet voor u van toepassing? Kijk dan in het schema welke regeling voor u geldt.

Leeftijd waarop het pensioen ingaat

Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 62 jaar wordt. U kunt uw pensioen maximaal tot uw 67ste jaar uitstellen.

Soorten pensioen

In de Basisregeling Pensioen 62 is het volgende voor u, uw (ex-) partner en uw kinderen geregeld:

Voor u

Ouderdomspensioen De uitkering die u van uw pensioenfonds ontvangt vanaf uw pensioeningangsdatum tot het moment dat u komt te overlijden.
Arbeidsongeschiktheidspensioen Een uitkering voor een werknemer die arbeidsongeschikt is.
  Overbruggingspensioen Een compensatie die u van uw pensioenfonds ontvangt voor de periode tussen de pensioenrichtdatum en uw 65e.
  Ongehuwdenpensioen Een uitkering over de periode dat u niet getrouwd was en geen partner had aangemeld. Deze uitkering wordt toegevoegd aan het ouderdomspensioen.

Voor uw (ex-) partner

Partnerpensioen Uitkering voor uw partner als u komt te overlijden
  Bijzonder partnerpensioen Uitkering voor uw ex-partner als u komt te overlijden.

Voor uw kinderen

Wezenpensioen Een uitkering voor een kind van een overleden (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde.

Pensioen op maat

U heeft verschillende keuzemogelijkheden met uw opgebouwde pensioen. U kunt uw pensioen daarmee aanpassen aan uw eigen wensen.

De mogelijkheden die Pensioenfonds ING u biedt zijn:

Wanneer met pensioen? 

Eerder met pensioen gaan
(niet eerder dan 60 jaar)
Later met pensioen gaan
(niet later dan 67 jaar)
In deeltijd met pensioen gaan vóór uw pensioenleeftijd
(niet eerder dan 60 jaar)
In deeltijd met pensioen gaan ná uw pensioenleeftijd
(niet later dan 67 jaar)

Pensioenbedrag aanpassen

Eerst meer pensioen ontvangen, daarna minder
Eerst minder pensioen ontvangen, daarna meer
  Tijdelijke verhoging ouderdomspensioen tot aan uw AOW-leeftijd

Omzetten van pensioen

Omzetten van partnerpensioen in extra ouderdomspensioen
Omzetten van ouderdomspensioen in extra partnerpensioen

Verhoging van uw pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

Vanaf 2015 kan Pensioenfonds ING de pensioenen van deelnemers alleen verhogen als de financiële positie van het Fonds dit toelaat. U heeft dus niet automatisch recht op deze toeslag. Meer hierover kunt u lezen bij de informatie over de toeslagverlening van het Fonds.

Meer informatie?

Wilt u precies weten wat de Basisregeling Pensioen 62 u biedt? Klik dan hier voor de volledige regeling.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.