Bent u gestopt met werken vóór uw pensioendatum? Dan heeft u tot de ingangsdatum van uw AOW-uitkering een lager inkomen. Om dit gemis aan inkomen te compenseren heeft u mogelijk tijdelijk ouderdomspensioen opgebouwd. U ontvangt tijdelijk ouderdomspensioen totdat u 65 jaar wordt. De hoogte is afhankelijk van uw deelnemersjaren aan de pensioenregeling van ING en het salaris dat u verdiende.

Let op
Niet iedereen heeft recht op tijdelijk ouderdomspensioen. Dat is afhankelijk van uw pensioenregeling. Bekijk het schema om te zien welke pensioenregeling op u van toepassing is.