Per 1 januari 2020 past Pensioenfonds ING zijn pensioenregelingen aan. In lijn daarmee zal de website worden aangepast. Lees meer.

  • Algemeen

Algemeen

Als u kinderen heeft, wilt u natuurlijk dat het hen aan niets ontbreekt. Ook als u onverhoopt komt te overlijden. In dat geval hebben uw kinderen, onder bepaalde voorwaarden, recht op wezenpensioen.

Hebben mijn kinderen recht op wezenpensioen? 

Uw kinderen hebben recht op een wezenpensioen van Pensioenfonds ING. Dat geldt zowel voor uw eigen kinderen als stief- en pleegkinderen. Pleegkinderen moet u wél apart aanmelden bij het Fonds. Dit doet u door ons een brief te sturen met daarin relevante stukken waaruit blijkt dat u verantwoordelijk bent voor de pleegzorg van het kind. Zoals een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP), een kopie van het identiteitsbewijs van het kind en een kopie van het pleegcontract.

Wat is er geregeld voor mijn kinderen?

Als u overlijdt hebben uw kinderen tot 18 jaar recht op wezenpensioen. Afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt, kan dat ook 21 jaar zijn. Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden, bijvoorbeeld als een kind studeert of het ouderlijk huishouden verzorgt. Het recht op wezenpensioen eindigt in elk geval als het kind 27 jaar wordt. Voor de voorwaarden hiervan raadpleegt u het pensioenreglement.

Uw partner heeft recht op een nabestaandenuitkering Anw zolang uw kinderen nog geen 18 jaar zijn. De voorwaarden zijn:

  • u woont of werkt in Nederland;
  • uw partner is jonger dan 65 jaar;
  • de kinderen zijn uw eigen kinderen en uw partner verzorgt de kinderen.

De nabestaandenuitkering Anw is een uitkering van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de uitkering uit na uw overlijden. Op www.svb.nl vindt u meer informatie.

Let op
Heeft u geen andere inkomsten, dan komt u in aanmerking voor de volledige nabestaandenuitkering Anw (tot 90% van het netto minimumloon). Als u wél andere inkomsten heeft, worden deze van de uitkering afgetrokken. 

Wat is de hoogte van het wezenpensioen? 

Het wezenpensioen is gemiddeld 14% van het ouderdomspensioen dat u bij het Fonds heeft opgebouwd. Afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt, kunnen er andere voorwaarden en percentages gelden. Heeft u meer dan vijf kinderen, dan valt het wezenpensioen per kind lager uit.

Overlijdt u voor uw pensioendatum?

Dan bedraagt hoogte van het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen opbouwen totdat u 65 jaar zou zijn geworden.

Wat gebeurt er na mijn overlijden?

Er hoeft niets geregeld of aangegeven te worden bij het Fonds, want de gemeente meldt het overlijden bij ons aan. Vervolgens zullen wij contact opnemen met eventuele nabestaanden, of bij minderjarige kinderen hun wettelijke vertegenwoordiger, om ze te informeren over het wezenpensioen.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.