• Algemeen
 • Meer weten
 • Details

Algemeen

Als u komt te overlijden, wilt u natuurlijk dat uw partner en eventuele kind(eren) goed verzorgd achterblijven.

U heeft ouderdomspensioen opgebouwd bij Pensioenfonds ING. Na uw overlijden stopt de uitbetaling van uw ouderdomspensioen. Afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt, hebben uw nabestaanden dan recht op partner- en/of wezenpensioen.

Wat moeten mijn nabestaanden doorgeven?

Als u in Nederland woont, hoeven uw nabestaanden niets door te geven aan Pensioenfonds ING. Wanneer het overlijden is gemeld bij de gemeente, geeft deze de informatie automatisch aan ons door.  

Als u in het buitenland woont op het moment van overlijden, is het belangrijk dat uw nabestaanden Pensioenfonds ING zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dat kan door ons Pensioenloket een brief of e-mail te sturen met daarbij een kopie van hun identiteitsbewijs en de overlijdensakte. 

Waar hebben mijn nabestaanden recht op?

Wat er geregeld is voor uw nabestaanden, is afhankelijk van wanneer u precies overlijdt. Wat is er geregeld bij: 

Let op
Sinds 1 januari 2014 bouwt u pensioen op bij ING CDC Pensioenfonds of  NN CDC Pensioenfonds. Wilt u weten wat er bij uw overlijden voor uw nabestaanden is geregeld bij uw CDC Pensioenfonds? Kijk dan op www.cdcpensioen.nl.

Meer weten

Waar hebben mijn nabestaanden recht op bij overlijden ná de pensioendatum? 

Waar heeft mijn partner recht op? 

Heeft uw partner recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt na uw pensioendatum? Dat is het geval als u vóór uw pensioendatum:

 • getrouwd bent;  
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of 
 • samenwoont en uw partner bij Pensioenfonds ING heeft aangemeld en hij of zij door het Fonds is geregistreerd.  
Let op
Woont u samen en heeft u uw partner aangemeld, maar heeft het Fonds uw partner niet als zodanig geregistreerd? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Is uw partner op het moment dat u overlijdt nog geen 65 jaar? Dan komt uw partner wellicht in aanmerking voor een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Bijvoorbeeld als uw partner de zorg heeft voor kinderen onder de 18 jaar. Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Eenmalige uitkering bij overlijden

Mocht u overlijden na uw pensioendatum, dan heeft uw partner recht op een eenmalige uitkering. De voorwaarden en het bedrag hiervoor, zijn afhankelijk van uw pensioenregeling. Het pensioenreglement dat van toepassing is, is het pensioenreglement dat geldt als u uit dienst gaat. Lees meer.

Waar hebben mijn kinderen recht op? 

Uw kinderen hebben tot 18 jaar recht op wezenpensioen. In sommige gevallen is dit zelfs tot 21 jaar, afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt. Afhankelijk van de regeling gelden er voorwaarden voor het wezenpensioen. In sommige regelingen is er bijvoorbeeld alleen recht op wezenpensioen als de kinderen geboren zijn voor u uit dienst gaat bij ING Bank of NN Group.

Voor stief- of pleegkinderen geldt dezelfde regeling. Als uw partner is geregistreerd bij het Fonds, zijn uw stiefkinderen dat automatisch ook. Alleen pleegkinderen moet u apart aanmelden bij Pensioenfonds ING. Zij moeten bij het Fonds zijn geregistreerd als uw pleegkinderen, voordat zij in aanmerking komen voor wezenpensioen. 

Volgt uw kind enige vorm van dagonderwijs of een dagopleiding? Of verzorgt uw kind het ouderlijk huishouden? Dan kan het recht op wezenpensioen verlengd worden tot maximaal 27 jaar.

De hoogte van het wezenpensioen bedraagt een percentage van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds ING. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt.  

Let op
Kinderen uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap afgesloten op of na uw pensioendatum, hebben géén recht op wezenpensioen.

Uw kinderen hebben wellicht recht op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Meer hierover leest u op de Sociale Verzekeringsbank.

 

Waar hebben mijn nabestaanden recht op bij mijn overlijden vóór de pensioendatum, terwijl ik nog werkzaam was bij ING Bank of NN Group?  

Waar heeft mijn partner recht op? 

Heeft uw partner recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt voor uw pensioendatum terwijl u nog in dienst was bij ING Bank of NN Group? Dat is het geval als u vóór uw pensioendatum:

 • getrouwd bent;  
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of 
 • samenwoont en uw partner bij Pensioenfonds ING heeft aangemeld en hij of zij door het Fonds is geregistreerd.   
Let op
Woont u samen en heeft u uw partner aangemeld, maar heeft het Fonds uw partner niet als zodanig geregistreerd? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Is uw partner op het moment dat u overlijdt nog geen 65 jaar? Dan komt uw partner wellicht in aanmerking voor een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Bijvoorbeeld als uw partner de zorg heeft voor kinderen onder de 18 jaar. Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Waar hebben mijn kinderen recht op? 

Uw kinderen hebben tot 18 jaar recht op wezenpensioen. In sommige gevallen is dit zelfs tot 21 jaar, afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt.

Voor stief- of pleegkinderen geldt dezelfde regeling. Als u uw partner heeft aangemeld bij het Fonds, zijn uw stiefkinderen dat automatisch ook. Alleen pleegkinderen moet u apart aanmelden bij Pensioenfonds ING. Zij moeten bij het Fonds zijn geregistreerd als uw pleegkinderen, voordat zij in aanmerking komen voor wezenpensioen.   

Volgt uw kind enige vorm van dagonderwijs of een dagopleiding? Of verzorgt uw kind het ouderlijk huishouden? Dan kan het recht op wezenpensioen verlengd worden tot maximaal 27 jaar.

De hoogte van het wezenpensioen bedraagt een percentage van het ouderdomspensioen dat u tot eind 2013 heeft opgebouwd bij Pensioenfonds ING. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt.

Let op
Kinderen uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap afgesloten op of na uw pensioendatum, hebben géén recht op wezenpensioen. Uw kinderen hebben wellicht recht op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Meer hierover leest u op de Sociale Verzekeringsbank.

Waar hebben mijn nabestaanden recht op bij overlijden vóór de pensioendatum, terwijl ik niet meer werkzaam was bij ING Bank of NN Group? 

Waar heeft mijn partner recht op? 

Uw partner heeft recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt voor uw pensioendatum terwijl u niet meer in dienst bent bij ING Bank of NN Group, indien u vóór uw pensioendatum:

 • getrouwd bent;  
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of 
 • samenwoont en uw partner bij Pensioenfonds ING heeft aangemeld en hij of zij door het Fonds is geregistreerd.  
Let op
Woont u samen en heeft u uw partner aangemeld, maar heeft het Fonds uw partner niet als zodanig geregistreerd? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Is uw partner op het moment dat u overlijdt nog geen 65 jaar? Dan komt uw partner wellicht in aanmerking voor een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Bijvoorbeeld als uw partner de zorg heeft voor kinderen onder de 18 jaar. Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Waar hebben mijn kinderen recht op? 

Uw kinderen hebben tot 18 jaar recht op wezenpensioen. In sommige gevallen is dit zelfs tot 21 jaar, afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt.  

Voor stief- of pleegkinderen geldt dezelfde regeling. Als u uw partner heeft aangemeld bij het Fonds, zijn uw stiefkinderen dat automatisch ook. Alleen pleegkinderen moet u apart aanmelden bij Pensioenfonds ING. Zij moeten door het Fonds zijn geregistreerd als uw pleegkinderen, voordat zij in aanmerking komen voor wezenpensioen. 

Volgt uw kind enige vorm van dagonderwijs of een dagopleiding? Of verzorgt uw kind het ouderlijk huishouden? Dan kan het recht op wezenpensioen verlengd worden tot maximaal 27 jaar. De hoogte van het wezenpensioen bedraagt een percentage van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds ING. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt.

Uw kinderen hebben wellicht recht op een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Details

Waar hebben mijn nabestaanden recht op?

Hoe meld ik mijn pleegkind(eren) aan?

Om uw pleegkind(eren) aan te melden, stuurt u een brief of e-mail naar ons Pensioenloket. Voeg een recente kopie bij van het uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) en een document waaruit de zorgplicht voor uw pleegkind blijkt.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.