• Algemeen

Algemeen

U stopt met werken en uw pensioendatum gaat binnenkort in. Wat betekent dat voor u?

  • U bouwt geen pensioen meer op.
  • U ontvangt elke maand ouderdomspensioen van Pensioenfonds ING.
  • U ontvangt, als voor u de Basisregeling Pensioen 62 geldt, overbruggingspensioen tot de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt.
  • U ontvangt elke maand AOW van de overheid. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien vanaf wanneer u AOW ontvangt.
  • Eventueel ontvangt u pensioen uit de Beschikbare Premieregeling (BPR) van Nationale-Nederlanden, of een aanvullend pensioen van een ander pensioenfonds of verzekeraar. Voor meer informatie over uw BPR-regeling bij Nationale-Nederlanden kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen via telefoonnummer 088 - 663 60 00.
Let op
Was u op of na 1 januari 2014 in dienst bij ING Bank of NN Group? Dan heeft u ook pensioen opgebouwd bij uw CDC Pensioenfonds. Wilt u meer informatie over uw pensioen in de CDC-pensioenregeling? Kijk dan op www.cdcpensioen.nl.

Wat is de hoogte van mijn pensioen?

Wilt u weten hoeveel pensioen u ontvangt als uw pensioendatum ingaat? Kijk dan op de Pensioenplanner of www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ook het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks ontvangt, geeft deze informatie.

Wat zijn mijn keuzemogelijkheden?

Veel mensen denken dat ze geen invloed hebben op hun pensioen. Toch kunt u verschillende keuzes maken. Houd er wel rekening mee dat niet alle pensioenregelingen dezelfde keuzemogelijkheden bieden. Zorg dus dat u weet welke pensioenregeling voor u geldt. U kunt hiervoor het schema raadplegen.

U kunt keuzes maken over het moment dat u met pensioen gaat. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden.

Waar heeft mijn partner recht op?

Bent u vóór uw pensioendatum getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of woont u samen en is uw partner bij Pensioenfonds ING aangemeld en geregistreerd? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen als u komt te overlijden. 

Gaat u ná uw pensioendatum trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Of meldt u uw partner pas ná ingang van uw pensioendatum aan bij het Fonds? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Waar heb(ben) mijn kinderen recht op?

Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Zij hebben mogelijk recht op wezenpensioen als u komt te overlijden. De voorwaarden voor wezenpensioen, zijn afhankelijk van de regeling die voor u geldt.

Afkoop klein pensioen

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 474,11 (2018) bruto per jaar? Dan kan het Fonds besluiten om na uw uitdiensttreding uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt na afkoop van uw pensioen geen maandelijkse betalingen meer van uw pensioen bij het Fonds. U krijgt hierover automatisch bericht van het Fonds.