• Algemeen
 • Meer weten
 • Details

Algemeen

U gaat uit dienst en heeft tijdens uw dienstverband pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds ING. U heeft nu verschillende keuzemogelijkheden met uw opgebouwde pensioen. Deze zijn sterk afhankelijk van uw situatie. Wat u ook besluit te doen met uw pensioen, zorg dat u zichzelf altijd goed informeert over de mogelijke gevolgen van uw keuze. Het gaat ten slotte om uw oudedagsvoorziening.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

U ontvangt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Pensioenfonds ING in het Deelnemersportaal. U ontvangt daarvan ook een notificatie, afhankelijk van uw voorkeur per e-mail of brief. Bent u uit dienst en heeft u aangegeven dat u informatie op papier wenst te ontvangen? Dan ontvangt u iedere vijf jaar een UPO per post; u ontvangt geen notificaties voor het UPO in het Deelnemersportaal. 

Let op
Heeft u ook pensioen opgebouwd bij uw CDC Pensioenfonds? Kijk dan voor de gevolgen op uw pensioen bij uitdiensttreding ook op www.cdcpensioen.nl.

Wat moet ik weten? 

Op het moment dat u uit dienst gaat en u nog niets heeft geregeld, is uw situatie als volgt: 

Mijn pensioen blijft gewoon staan
U heeft tot en met 31 december 2013 pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds ING. Als dit pensioen hoger is dan € 484,09 (2019) bruto per jaar en als u uw pensioen niet overdraagt aan een nieuw pensioenfonds of een verzekeraar, dan blijft dit pensioen gewoon bij het Fonds staan. Dat geldt ook voor het eventuele partner- en wezenpensioen voor uw nabestaanden. U ontvangt binnen drie maanden na uitdiensttreding automatisch bericht van ons over het door u opgebouwde ouderdoms- en partnerpensioen.

Klein pensioen?
Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019) bruto per jaar en bent u op of na 1 januari 2018 uit dienst gegaan? Dan mag het Fonds dit pensioen automatisch overdragen naar het pensioenfonds of de verzekeraar waarbij u pensioen opbouwt of gaat opbouwen. Het Fonds checkt hiertoe de komende vijf jaar elk jaar bij MijnPensioenoverzicht.nl of u elders pensioen opbouwt.

   • Is dit het geval en wordt uw pensioen overgedragen, dan krijgt u hiervan automatisch bericht van het Fonds.
   • Is dit na 5 jaar nog steeds niet het geval, dan kan het Fonds besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt na afkoop van uw pensioen geen maandelijkse betalingen meer van uw pensioen bij het Fonds. U krijgt hierover automatisch bericht van het Fonds.

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019) bruto per jaar en bent u vóór 1 januari 2018 uit dienst gegaan? Dan mag het Fonds dit pensioen in één keer uitbetalen. Dit heet afkoop. U ontvangt na afkoop van uw pensioen geen maandelijkse betalingen meer van uw pensioen bij het Fonds. U krijgt hierover automatisch bericht van het Fonds.

 • De toeslag op mijn pensioen verandert
  Nadat u uit dienst gaat is de prijsstijging (prijsindexDe prijsontwikkeling van consumentengoederen en diensten, gecorrigeerd voor overheidsinvloeden zoals een BTW-stijging. De afgeleide CPI is bij Pensioenfonds ING de toeslagmaatstaf voor (voorwaardelijke) toeslagverlening van de meeste oud-medewerkers (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden). Hierbij wordt gekeken naar de prijsontwikkeling over de periode oktober voorgaand jaar - oktober huidig jaar. ) in principe de basis voor de verhoging van uw opgebouwde pensioen. Dit wordt ook wel toeslagverlening of indexatie genoemd. Tijdens uw dienstverband was dat de CAO-loonstijging van ING Bank of NN Group.

  Toeslagverlening is altijd voorwaardelijk, omdat deze afhankelijk is van de financiële positie van Pensioenfonds ING. Meer informatie over uw toeslagverlening.
   
 • Vertrekpremie of afkoopsom?
  Als u uit dienst gaat, kan het zijn dat u een vertrekpremie of afkoopsom meekrijgt. U kunt dit geld gebruiken als aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u echter niet via ons regelen. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met een financieel adviseur.

 • Partnerpensioen verhogen?
  Nu u uit dienst gaat, kunt u ervoor kiezen om het partnerpensioen éénmalig te verhogen met een deel van uw ouderdomspensioen. Dit moet u wel binnen zes maanden na uw uitdiensttreding regelen. Ik wil mijn partnerpensioen verhogen.

Mijn persoonlijke situatie

Kies welke persoonlijke situatie van toepassing is:

Ik heb een andere baan

De kans is groot dat u via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwt bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar. U kunt dan het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. U kunt uw pensioen ook gewoon bij ons laten staan. Dan beheren wij uw pensioen tot het moment dat uw pensioen ingaat, waarna wij overgaan tot het maandelijks uitkeren van uw pensioen.

Wat zijn mijn mogelijkheden?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019) bruto per jaar? En bent u voor 1 januari 2018 uit dienst gegaan en neemt u dit niet mee naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar? Dan kan het Fonds twee jaar na uw uitdiensttreding besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt na afkoop van uw pensioen geen maandelijkse betalingen meer van uw pensioen bij het Fonds. U krijgt hierover automatisch bericht van het Fonds.

Pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. De Pensioenvergelijker helpt u om de regelingen te vergelijken. Download de Pensioenvergelijker van onze pagina Documenten Pensioen 123.

Ik heb geen andere baan

Als u uit dienst gaat en geen nieuwe baan heeft, dan blijft uw pensioen gewoon bij ons staan. Op het moment dat u met pensioen gaat, betalen wij uw pensioen uit.

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019) bruto per jaar? En bent u voor 1 januari 2018 uit dienst gegaan en neemt u dit niet mee naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar? Dan kan het Fonds twee jaar na uw uitdiensttreding besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt na afkoop van uw pensioen geen maandelijkse betalingen meer van uw pensioen bij het Fonds. U krijgt hierover automatisch bericht van het Fonds.

Ik ga voor mijzelf beginnen

Als u uit dienst gaat en voor uzelf begint, dan blijft uw pensioen gewoon bij ons staan. Op het moment dat uw pensioen ingaat, gaan wij over tot het uitkeren van uw pensioen.

Wat zijn mijn mogelijkheden?

Om u hierover zo goed en volledig mogelijk te informeren is het belangrijk dat wij uw persoonlijke situatie kennen. Daarom kunt u het beste contact met ons opnemen.

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019) bruto per jaar? En bent u voor 1 januari 2018 uit dienst gegaan en neemt u dit niet mee naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar? Dan kan het Fonds twee jaar na uw uitdiensttreding besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt na afkoop van uw pensioen geen maandelijkse betalingen meer van uw pensioen bij het Fonds. U krijgt hierover automatisch bericht van het Fonds.

Ik ben werkloos en ontvang een uitkering

U heeft pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds ING en dit pensioen niet overgedragen aan een ander pensioenfonds of verzekeraar. Uw pensioen gaat in uiterlijk op de eerste dag van de maand waarin u 62 of 65 jaar wordt. Dit is afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt.

Uw uitkering in verband met werkloosheid loopt echter door tot de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Dit geldt voor de WW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet, Anw, Toeslagenwet, Bijstand, IOAW en IOAZ. Meer informatie over deze uitkeringen kunt u vinden op de website van het UWV. Houdt u er rekening mee dat uw uitkering stopt op het moment dat u niet meer voldoet aan de uitkeringsvoorwaarden of wanneer de maximale uitkeringsduur verstreken is.

Wat moet ik doen?

Ontvangt u uw ouderdomspensioen, terwijl u nog een uitkering ontvangt? Dan bent u verplicht om deze extra inkomsten te melden bij uw uitkeringsinstantie, zoals het UWV. Mogelijk heeft uw ouderdomspensioen invloed op de hoogte van uw uitkering. Voor meer informatie kunt u terecht bij de uitkeringsinstantie, bijvoorbeeld het UWV (WW-uitkering) of uw gemeente (bijstandsuitkering).

Ik ben arbeidsongeschikt verklaard

Bent u langdurig ziek? Of gaat u uit dienst omdat u arbeidsongeschikt bent geworden? Dat kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Zo kan het zijn dat uw pensioenopbouw wordt voortgezet zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid is het van belang dat u altijd eerst contact met uw werkgever opneemt.

Wat moet ik regelen?

Gaat u als gevolg van arbeidsongeschiktheid uit dienst, dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Welke gevolgen dit heeft voor uw pensioen, is afhankelijk van uw situatie. Kijk voor meer informatie bij Ziek en arbeidsongeschikt.

Ik ga eerder met pensioen

Afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt, kunt u met pensioen als u 62 of 65 jaar wordt. Maar u kunt er ook voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Afhankelijk van de pensioenregeling die voor u geldt, is het mogelijk om vanaf 60 jaar uw pensioen in te laten gaan.

Als u besluit eerder met pensioen te gaan, moet u rekening houden met het volgende:

 • U bouwt minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken. 
 • U moet langer doen met uw opgebouwde pensioen.
 • U ontvangt nog geen AOW van de overheid.

Als u besluit eerder met pensioen te gaan, heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het nabestaandenpensioen. 

Let op
Per 31 december 2013 is uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING gestopt. Bent u na 1 januari 2014 uit dienst gegaan? Dan heeft u pensioen opgebouwd bij uw CDC Pensioenfonds. Wilt u meer informatie over de gevolgen van eerder met pensioen gaan bij uw CDC Pensioenfonds? Kijk dan op www.cdcpensioen.nl.

Ik verhuis naar het buitenland

Verhuizingen binnen Nederland worden via de gemeente automatisch aan ons doorgegeven. Als u verhuist naar of in het buitenland is dit niet het geval en verzoeken wij u dit aan ons door te geven.

Wat moet ik regelen?

Meer informatie over verhuizen leest u op de pagina verhuizen.

Meer weten

Ik heb een andere baan

Als uw pensioen hoger is dan € 484,09 (2019) bruto per jaar, heeft u twee keuzes. U kunt er voor kiezen om uw pensioen bij ons te laten of uw pensioen mee te nemen naar een ander pensioenfonds of een verzekeraar. Van belang is dat u de voor- en nadelen goed tegen elkaar afweegt.

Ik draag mijn pensioen over

Dit heet waardeoverdracht. Laat u goed informeren door ons en het pensioenfonds of de verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Door de voor- en nadelen van beide pensioenreglementen tegen elkaar af te wegen, bepaalt u of het verstandig is om waardeoverdracht te doen.

Voorwaarden voor waardeoverdracht

Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de DNB-beleidsdekkingsgraadTwaalfmaandsgemiddelde van de DNB-dekkingsgraad. Aan de hand van deze dekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds een tekort heeft. Hiervoor wordt de DNB-beleidsdekkingsgraad vergeleken met de wettelijk vereiste dekkingsgraad. van Pensioenfonds ING en uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar hoger is dan 100%. 

Waardeoverdracht regelen

Bent u vanaf  1 januari 2015 van werkgever veranderd? Dan is de termijn van zes maanden voor het doen van een verzoek tot waardeoverdracht vervallen. Een verzoek tot waardeoverdracht kan nu op ieder moment gedaan worden, ook na zes maanden.

Kiest u voor waardeoverdracht? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. 

Ik laat mijn pensioen staan

Als u een nieuwe baan heeft, kunt u ervoor kiezen om uw pensioen bij ons te laten staan. U hoeft dan niets te regelen. Net als nu het geval is, blijven wij uw pensioen beheren. Op het moment dat u met pensioen gaat, starten wij met het uitbetalen van uw pensioen. Mits het pensioen dat u heeft opgebouwd hoger is dan de afkoopgrens

Toeslagverlening

Toeslagverlening is het verhogen van uw opgebouwde pensioen. Zo voorkomen we dat uw pensioen in waarde daalt. Pensioenfonds ING streeft er naar om elk jaar uw pensioen te verhogen, maar dat is afhankelijk van de financiële positie van het Fonds. 

De toeslag op mijn pensioen verandert

Omdat u niet meer in dienst bent van ING Bank of NN Group, verandert uw status van medewerker naar oud-medewerker . Dat betekent onder meer dat de manier waarop uw pensioen wordt verhoogd verandert. Tijdens uw dienstverband gold de CAO-loonstijging van ING Bank of NN Group als richtlijn voor de verhoging van uw pensioen. Als u uit dienst bent, volgt het pensioen de prijsindex.

U ontvangt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Pensioenfonds ING in het Deelnemersportaal. U ontvangt daarvan ook een notificatie, afhankelijk van uw voorkeur per e-mail of brief. Bent u uit dienst en heeft u aangegeven dat u informatie op papier wenst te ontvangen? Dan ontvangt u iedere vijf jaar een UPO per post; u ontvangt geen notificaties voor het UPO in het Deelnemersportaal.

Mijn pensioen wordt automatisch overgedragen

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019) bruto per jaar en bent u op of na 1 januari 2018 uit dienst gegaan? Dan mag het Fonds dit pensioen automatisch overdragen naar het pensioenfonds of de verzekeraar waarbij u pensioen opbouwt of gaat opbouwen. Het Fonds checkt hiertoe de komende vijf jaar elk jaar bij MijnPensioenoverzicht.nl of u elders pensioen opbouwt.

 • Is dit het geval en wordt uw pensioen overgedragen, dan krijgt u hiervan automatisch bericht van het Fonds.
 • Is dit na 5 jaar nog steeds niet het geval, dan kan het Fonds besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt na afkoop van uw pensioen geen maandelijkse betalingen meer van uw pensioen bij het Fonds. U krijgt hierover automatisch bericht van het Fonds.

Als wij uw pensioen afkopen, geldt dit voor het volledige pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd. Dus uw ouderdomspensioen, maar ook het opgebouwde partner-, en wezenpensioen. Na afkoop hebben uw nabestaanden en u dus geen recht meer op pensioen van Pensioenfonds ING. Heeft u een ex-partner? Dan kopen wij ook het bijzonder partnerpensioen af bij uw ex-partner.

U ontvangt op uw pensioenleeftijd geen maandelijkse uitkeringen van Pensioenfonds ING. Overweeg daarom of u het geld apart wilt/kunt zetten voor later.

Let op
Afkoop kan financiële gevolgen hebben

Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kan deze verlaagd worden door uw verhoogde jaarinkomen. Wij raden u aan dit na te gaan bij de instantie die de uitkering of toeslag uitkeert. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nl of www.svb.nl. Pensioenfonds ING heeft deze informatie niet.

Ik heb geen andere baan 

Ik laat mijn pensioen staan

Uw pensioen blijft gewoon bij ons in beheer. Als u met pensioen gaat, gaan wij over tot het uitbetalen van uw pensioen. Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019) bruto per jaar? En bent u voor 1 januari 2018 uit dienst gegaan en neemt u dit niet mee naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar? Dan kan het Fonds twee jaar na uw uitdiensttreding besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt na afkoop van uw pensioen geen maandelijkse betalingen meer van uw pensioen bij het Fonds. U krijgt hierover automatisch bericht van het Fonds.

Toeslagverlening

Toeslagverlening is het verhogen van uw opgebouwde pensioen. Zo voorkomen we dat uw pensioen in waarde daalt. Het pensioenfonds streeft er naar om elk jaar toeslag te verlenen, maar dat is afhankelijk van de financiële positie van het Fonds. 

Omdat u niet meer in dienst bent van ING Bank of NN Group, verandert uw status van medewerker naar oud-medewerker. Dat betekent onder meer dat de manier waarop uw pensioen wordt verhoogd verandert. Tijdens uw dienstverband gold de CAO-loonstijging van ING Bank of NN Group als richtlijn voor de verhoging van uw pensioen. Als u uit dienst bent, volgt het pensioen de prijsindex

U ontvangt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Pensioenfonds ING in het Deelnemersportaal. U ontvangt daarvan ook een notificatie, afhankelijk van uw voorkeur per e-mail of brief. Bent u uit dienst en heeft u aangegeven dat u informatie op papier wenst te ontvangen? Dan ontvangt u iedere vijf jaar een UPO per post; u ontvangt geen notificaties voor het UPO in het Deelnemersportaal.  

Mijn pensioen wordt afgekocht

U heeft kort gewerkt bij ING Bank of NN Group en heeft dus relatief weinig pensioen opgebouwd. Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019) bruto per jaar? En bent u voor 1 januari 2018 uit dienst gegaan en neemt u dit niet mee naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar? Dan kan het Fonds twee jaar na uw uitdiensttreding besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt na afkoop van uw pensioen geen maandelijkse betalingen meer van uw pensioen bij het Fonds. U krijgt hierover automatisch bericht van het Fonds.

Afkoop van uw pensioen moet binnen zes maanden na het verstrijken van de tweejaarstermijn geregeld zijn. Zo niet, dan moet zowel u als uw eventuele partner ons toestemming geven om uw pensioen af te kunnen kopen. 

Wanneer wij uw pensioen afkopen, geldt dit voor het volledige pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd. Dus uw ouderdomspensioen, maar ook het opgebouwde partner-, en wezenpensioen. Na afkoop hebben uw nabestaanden en u dus geen recht meer op pensioen van Pensioenfonds ING. Heeft u een ex-partner? Dan kopen wij ook het bijzonder partnerpensioen af bij uw ex-partner. 

Let op
Afkoop kan financiële gevolgen hebben

Afkoop van uw pensioen kan financieel ongunstig voor u zijn. U betaalt dan mogelijk meer belasting, omdat uw inkomen in het jaar van uitbetaling hoger is. Daarnaast kunnen uw uitkeringen of toeslagen van de overheid, zoals uw Anw- of WW-uitkering, worden verlaagd. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nl of www.svb.nl. Pensioenfonds ING beschikt namelijk niet over deze informatie. 

Ik wil mijn partnerpensioen verhogen

Heeft uw partner onvoldoende eigen inkomen? Dan kunt u het partnerpensioen dat u bij ons heeft opgebouwd verhogen met een deel van uw ouderdomspensioen. Dit heet uitruilen. Dat betekent dus wel dat u zelf minder ouderdomspensioen overhoudt. U kunt het partnerpensioen eenmalig aanpassen en uw keuze daarna niet meer wijzigen. 

Een verhoging van het partnerpensioen kan alleen als er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden dat het partnerpensioen wettelijk niet hoger mag zijn dan 70% van uw ouderdomspensioen na uitruil. Bij het berekenen van het maximum van 70% tellen het partnerpensioen voor uw huidige partner én het partnerpensioen voor eventuele ex-partner(s) mee.  

Let op
Wilt u het partnerpensioen verhogen? Neem dan binnen zes maanden nadat u uit dienst bent gegaan contact op met het Pensioenloket.

Details

Ik heb een andere baan

Wordt mijn pensioen verhoogd als ik uit dienst ben?

Elk jaar stijgen de prijzen. Uw geld wordt in de loop der jaren dus minder waard. Daarom probeert Pensioenfonds ING om uw pensioen zo veel mogelijk met de prijzen mee te laten stijgen. Toeslagverlening of indexeren noemen we dit. Nu u uit dienst bent, wordt uw pensioen verhoogd volgens de prijsindexDe prijsontwikkeling van consumentengoederen en diensten, gecorrigeerd voor overheidsinvloeden zoals een BTW-stijging. De afgeleide CPI is bij Pensioenfonds ING de toeslagmaatstaf voor (voorwaardelijke) toeslagverlening van de meeste oud-medewerkers (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden). Hierbij wordt gekeken naar de prijsontwikkeling over de periode oktober voorgaand jaar - oktober huidig jaar. . Dit doen wij echter alleen als onze financiële positie dit toelaat. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging van uw pensioen. 

Voor oud-medewerkers is de maatstaf (grondslag) voor toeslagverlening de afgeleide consumentenprijsindex (CPI), met een maximum van 3%. De CPI wordt jaarlijks door het CBS vastgesteld. Het Bestuur van het Fonds besluit aan het einde van elk jaar of er een toeslag op basis van de CPI kan worden verleend. Daarover wordt u persoonlijk geïnformeerd.

Waardeoverdracht: verstandig of niet?

Met waardeoverdracht voorkomt u dat u straks van meerdere pensioenfondsen of verzekeraars een pensioen krijgt uitbetaald. Maar is het verstandig om waardeoverdracht te doen? Dat hangt af van de voorwaarden van uw oude en nieuwe regeling en van de financiële positie van het oude en nieuwe pensioenfonds. Zorg dus dat u dit goed met elkaar vergelijkt.

Controleer of het financieel gunstig is om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

 • Soort pensioenregeling
  Is het een eindloon- of middelloonregeling of een premieovereenkomst?
 • Verhoging pensioen
  Wordt uw pensioen aangepast aan de prijs- of loonstijgingen? En is deze verhoging voorwaardelijk of onvoorwaardelijk?
 • Partnerpensioen
  Vervalt het recht op partnerpensioen als u van pensioenfonds verandert? 
 • Keuzemogelijkheden
  Kunt u uw pensioen aanpassen aan uw wensen? 
 • Dekkingsgraad
  Wat is de financiële positie van uw oude pensioenfonds ten opzichte van het nieuwe pensioenfonds of de verzekeraar?   

Ik heb geen andere baan

Wordt mijn pensioen verhoogd als ik uit dienst ben?

Elk jaar stijgen de prijzen. Uw geld wordt in de loop der jaren dus minder waard. Daarom probeert Pensioenfonds ING om uw pensioen zo veel mogelijk met de prijzen mee te laten stijgen. Toeslagverlening of indexeren noemen we dit. Nu u uit dienst bent, wordt uw pensioen verhoogd volgens de prijsindexDe prijsontwikkeling van consumentengoederen en diensten, gecorrigeerd voor overheidsinvloeden zoals een BTW-stijging. De afgeleide CPI is bij Pensioenfonds ING de toeslagmaatstaf voor (voorwaardelijke) toeslagverlening van de meeste oud-medewerkers (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden). Hierbij wordt gekeken naar de prijsontwikkeling over de periode oktober voorgaand jaar - oktober huidig jaar. . Dit doen wij echter alleen als onze financiële positie dit toelaat. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging van uw pensioen. 

Voor oud-medewerkers is de maatstaf (grondslag) voor toeslagverlening de afgeleide consumentenprijsindex (CPI), met een maximum van 3%. De CPI wordt jaarlijks door het CBS vastgesteld. Het Bestuur van het Fonds besluit aan het einde van elk jaar of er een toeslag op basis van de CPI kan worden verleend. Daarover wordt u persoonlijk geïnformeerd.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.