Nieuws

Reële dekkingsgraad per 29 februari 2016 90,5% (+0,7%-punt)

De twaalfmaandsgemiddelde reële dekkingsgraad per 29 februari is 91,1% en daarmee gelijk aan vorige maand; de actuele reële dekkingsgraad steeg met 0,7%-punt naar 90,5%. De marktwaardedekkingsgraad daalde met 3,0%-punt naar 125,1%. De DNB-beleidsdekkingsgraad was eind februari 139,4%, een daling van 1,0%-punt ten opzichte van vorige maand.

Verder dalende rente

Rente en rendementen zijn veranderlijk en lastig voorspelbaar. De fors gedaalde rente en verlies op aandelen hebben in januari geleid tot een daling van de gemiddelde actuele DNB-dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen met vijf procentpunt (bron: AON). In februari zijn de dekkingsgraden verder gedaald. De financiële positie van Pensioenfonds ING is nog steeds gezond. Het Fonds houdt de beweging van de dekkingsgraad nauwlettend in de gaten. Omdat de marktwaardedekkingsgraad van het Fonds is gedaald, heeft het Bestuur besloten om de beleggingsportefeuille aan te passen (verhoging renteafdekking). Hiermee wordt het risico op de gevolgen van een verdere daling van de rente verkleind.

Reële dekkingsgraad

Het Fonds streeft naar pensioen met behoud van koopkracht. In de reële dekkingsgraad wordt behoud van koopkracht meegenomen als een verplichting van het Fonds. Een reële dekkingsgraad van 100% betekent dat het Fonds voldoende vermogen heeft om de opgebouwde pensioenen uit te betalen én om deze volledig te verhogen met de verwachte stijging van de prijzen. Hierdoor is deze dekkingsgraad lager dan de marktwaardedekkingsgraad of de DNB-beleidsdekkingsgraad. Dat wil echter niet zeggen dat er minder kans is op toeslagverlening.

Toeslagverlening

Met ingang van 2016 gebruikt het Fonds het twaalfmaandsgemiddelde van de reële dekkingsgraad bij besluiten over toeslagverlening. Zo is het Fonds minder afhankelijk van de dagkoersen op de financiële markten. Bij een twaalfmaandsgemiddelde reële dekkingsgraad vanaf 87% (toeslagstaffel 2016) kan volledige toeslag worden verleend.

Wij realiseren ons dat de verschillende soorten dekkingsgraden vragen bij u kunnen oproepen. Voor meer informatie en uitleg verwijzen we u graag naar de veelgestelde vragen over de reële dekkingsgraad en de pagina over de financiële positie van het Fonds.

Verloop dekkingsgraad

Beweeg de muis over de grafiek voor meer informatie

Let op
Met ingang van 2016 gebruikt het Fonds het twaalfmaandsgemiddelde van de reële dekkingsgraad bij besluiten over toeslagverlening. Zo is het Fonds minder afhankelijk van de dagkoersen op de financiële markten. De in de grafiek getoonde punten van voor 1 januari 2016 (oranje lijn) betreffen nog de actuele reële dekkingsgraad.

Ontwikkelingen in de afgelopen maand

  • De waarde van de beleggingen nam met € 0,7 miljard euro toe. Eind februari 2016 bedroeg de omvang van het belegd vermogen € 26,8 miljard.
  • Het rendement op de beleggingsportefeuille over de maand februari is 2,9%. Met alle beleggingscategorieën werd in februari een positief rendement behaald, behalve met aandelen en beursgenoteerd vastgoed.
  • De nominale pensioenverplichtingen stegen in totaal met 5,3% door de gedaalde rente. Aangezien de beleggingen minder hard stegen dan de nominale verplichtingen, daalde de marktwaardedekkingsgraad.
  • De reële pensioenverplichtingen stegen met 2,1%, met name als gevolg van de gedaalde rente. De daling van de inflatieverwachtingen dempte de stijging. Omdat de reële verplichtingen minder hard stegen dan de beleggingen steeg de reële dekkingsgraad.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.