Nieuws

Besluit toeslagverlening ING Bank

Pensioenfonds ING (het Fonds) is verheugd u te kunnen informeren dat per 1 september 2017 een volledige toeslag (indexatie) wordt verleend aan medewerkers in dienst van ING Bank en een deel van de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers die de loonontwikkeling van ING Bank volgen. De toeslag is gelijk aan de algemene salarisverhoging volgens de cao van ING Bank. U ontvangt hierover binnenkort een brief van het Fonds.

Achtergrond besluit

Sinds 2015 is toeslagverlening afhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraad van Pensioenfonds ING. Bij het besluit is uitgegaan van de hoogte van de gemiddelde reële dekkingsgraad per eind juni 2017 (93,2%) en de toeslagstaffel 2017. Volgens de staffel is dit jaar volledige toeslagverlening mogelijk vanaf een gemiddelde reële dekkingsgraad van 88%.

Actuele pensioenbedragen in oktober 2017

Wilt u meer inzicht in uw pensioen? Maak dan gebruik van de Pensioenplanner. Vanaf oktober 2017 is de toeslag van 1,25% verwerkt in uw pensioenbedragen in het Deelnemersportaal, in de Pensioenplanner en op mijnpensioenoverzicht.nl. Ga hiervoor naar ‘Mijn pensioen’ en log in met uw DigiD.

Voorwaardelijk

Toeslagverlening is voorwaardelijk: een eerder toegekende verhoging geeft niet vanzelfsprekend recht op verhogingen in de toekomst.

Handige links