Nieuws

Gemiddelde reële dekkingsgraad per 31 juli 2017 93,5% (+0,3%-punt)
  • De gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden steeg met 0,3%-punt naar 93,5%. Op basis hiervan is op dit moment volledige toeslagverlening mogelijk (zie toeslagenbeleid).
  • De DNB-beleidsdekkingsgraad kwam eind juli uit op 139,9%. Dat is 0,5%-punt hoger dan vorige maand en ruim boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad van 110%.
  • De marktwaardedekkingsgraad is met 1,8%-punt gestegen naar 140,5%. Deze dekkingsgraad geeft het beste beeld van de financiële ontwikkeling van het Fonds in de afgelopen maand.

Gemiddelde reële dekkingsgraad

DNB-beleidsdekkingsgraad

Marktwaardedekkingsgraad

93,5%

139,9%

140,5%

▲0,3%

▲0,5%

▲1,8%

Wij begrijpen dat de verschillende dekkingsgraden vragen bij u kunnen oproepen. Voor meer informatie verwijzen we u daarom graag naar de uitleg over de dekkingsgraad van het Fonds.

Verloop dekkingsgraden

Beweeg de muis over de grafiek voor meer informatie

Let op
De oranje lijn in de grafiek toont de twaalfmaandsgemiddelde reële dekkingsgraad. Tot 1 januari 2016 betreffen de punten echter nog de actuele reële dekkingsgraad.


Ontwikkelingen in de afgelopen maand

  • Het rendement op de beleggingen over de maand juli kwam uit op 0,0%. Het rendement was negatief op alle beleggingscategorieën behalve aandelen opkomende markten, inflatie gerelateerde obligaties en bedrijfsobligaties.
  • Per saldo bleef de waarde van de beleggingen vrijwel constant op € 26,6 miljard.
  • Door de gestegen rente daalde de totale waarde van de pensioenverplichtingen met 1,4%.
  • De marktwaardedekkingsgraad steeg doordat de beleggingen vrijwel constant bleven en de pensioenverplichtingen daalden.
  • De waarde van de reële pensioenverplichtingen daalde minder hard (0,5%) dan die van de nominale pensioenverplichtingen doordat de inflatieverwachting steeg.