Nieuws

Gemiddelde reële dekkingsgraad 30 september 2017 94,0% (+0,3%-punt)
  • De gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden steeg met 0,3%-punt naar 94,0%. Op basis hiervan is op dit moment volledige toeslagverlening mogelijk (zie toeslagenbeleid).
  • De DNB-beleidsdekkingsgraad kwam eind september uit op 141,0%. Dat is 0,6%-punt hoger dan vorige maand en ruim boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad van 110%. 
  • De marktwaardedekkingsgraad is met  2,1%-punt gestegen naar 140,8%. Deze dekkingsgraad geeft het beste beeld van de financiële ontwikkeling van het Fonds in de afgelopen maand.

Gemiddelde reële dekkingsgraad

DNB-beleidsdekkingsgraad

Marktwaardedekkingsgraad

94,0%

141,0%

140,8%

▲0,3%

▲0,6%

▲2,1%

Wij begrijpen dat de verschillende dekkingsgraden vragen bij u kunnen oproepen. Voor meer informatie verwijzen we u daarom graag naar de uitleg over de dekkingsgraad van het Fonds.

Verloop dekkingsgraden

Beweeg de muis over de grafiek voor meer informatie

Let op
De oranje lijn in de grafiek toont de twaalfmaandsgemiddelde reële dekkingsgraad. Tot 1 januari 2016 betreffen de punten echter nog de actuele reële dekkingsgraad.


Ontwikkelingen in de afgelopen maand

  • Het rendement op de beleggingen over de maand september was negatief en kwam uit op -0,9%. Dit was te wijten aan negatieve rendementen op staatsobligaties, inflatie gerelateerde obligaties en bedrijfsobligaties. Met de overige beleggingscategorieën werd een positief rendement behaald.
  • Door het negatieve rendement daalde de waarde van de beleggingen met € 0,3 miljard tot € 26,8 miljard.
  • Door de gestegen rente daalde de totale waarde van de pensioenverplichtingen met 2,4%.
  • De marktwaardedekkingsgraad steeg, omdat de waarde van de pensioenverplichtingen procentueel harder daalde dan de waarde van de beleggingen.
  • De waarde van de reële pensioenverplichtingen daalde procentueel minder hard dan de waarde van de nominale pensioenverplichtingen door een hogere inflatieverwachting.