Nieuws

Gemiddelde reële dekkingsgraad per 31 augustus 2017 93,7% (+0,2%-punt)
  • De gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden steeg met 0,2%-punt naar 93,7%. Op basis hiervan is op dit moment volledige toeslagverlening mogelijk (zie toeslagenbeleid).
  • De DNB-beleidsdekkingsgraad kwam eind eind augustus uit op 140,4%. Dat is 0,5%-punt hoger dan vorige maand en ruim boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad van 110%.
  • De marktwaardedekkingsgraad is met 1,8%-punt gedaald naar 138,7%. Deze dekkingsgraad geeft het beste beeld van de financiële ontwikkeling van het Fonds in de afgelopen maand.

Gemiddelde reële dekkingsgraad

DNB-beleidsdekkingsgraad

Marktwaardedekkingsgraad

93,7%

140,4%

138,7%

▲0,2%

▲0,5%

▼1,8%

Wij begrijpen dat de verschillende dekkingsgraden vragen bij u kunnen oproepen. Voor meer informatie verwijzen we u daarom graag naar de uitleg over de dekkingsgraad van het Fonds.

Verloop dekkingsgraden

Beweeg de muis over de grafiek voor meer informatie

Let op
De oranje lijn in de grafiek toont de twaalfmaandsgemiddelde reële dekkingsgraad. Tot 1 januari 2016 betreffen de punten echter nog de actuele reële dekkingsgraad.


Ontwikkelingen in de afgelopen maand

  • Het Fonds heeft per 1 september 2017 besloten 1,25% toeslag te verlenen (indexatie) aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden die de loonontwikkeling van ING Bank volgen. De invloed van deze toeslagverlening op de marktwaardedekkingsgraad was -0,5%-punt.
  • Het rendement op de beleggingen over de maand augustus kwam uit op 1,9%. Het rendement was positief op alle beleggingscategorieën behalve voor de categorieën aandelen ontwikkelde markten en vastgoed.
  • Door het positieve rendement steeg de waarde van de beleggingen met € 0,5 miljard tot € 27,1 miljard.
  • Door de gedaalde rente en de toeslagverlening per 1 september 2017 steeg de totale waarde van de pensioenverplichtingen met 3,0%.
  • De marktwaardedekkingsgraad daalde, omdat de waarde van de pensioenverplichtingen procentueel harder steeg dan de waarde van de beleggingen.
  • De waarde van de reële pensioenverplichtingen steeg minder hard dan de waarde van de nominale pensioenverplichtingen door een lagere inflatieverwachting.