Nieuws

Pensioen vergeten?

In de media is deze week ruim aandacht voor het fenomeen ‘vergeten pensioenen’. Het gaat hierbij veelal om gepensioneerden die ergens kort pensioen hebben opgebouwd en in het buitenland zijn gaan wonen. Als deze gepensioneerden hun buitenlandse adres niet aan het pensioenfonds hebben doorgegeven, is het mogelijk dat het fonds hen niet kan bereiken. Adreswijzigingen in het buitenland worden namelijk niet automatisch door de gemeente doorgegeven.

Pensioenfonds ING probeert in dit soort situaties altijd de betreffende pensioengerechtigde op te sporen, bijvoorbeeld via internet. Toch lukt dit niet altijd. Heeft u eerder bij ING (of voorgangers) gewerkt en twijfelt u of u in het verleden pensioen heeft opgebouwd? En heeft u uw pensioen niet overgedragen aan een ander fonds? Neem dan contact op met het Pensioenloket.

Heeft u plannen om naar het buitenland te verhuizen? Geef uw nieuwe adres tijdig aan ons door.