Nieuws

Pensioenfonds ING ondertekent convenant maatschappelijk verantwoord beleggen

Op 20 december is het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-convenant) Pensioenfondsen officieel ondertekend in aanwezigheid van de ministers Hoekstra, Kaag en Koolmees. Ruim 70 Nederlandse pensioenfondsen - samen goed voor 90% (is ± € 1.180 miljard) van het beheerd vermogen - hebben zich bij dit convenant aangesloten, waaronder Pensioenfonds ING. In dit convenant slaan pensioenfondsen de handen ineen om samen met overheden, vakbonden en ngo’s wereldwijd hun invloed positief aan te wenden.

Het IMVB-convenant Pensioenfondsen draagt bij aan het waarborgen van een goed en betaalbaar pensioen, een stabiele economie en een duurzame, veilige en rechtvaardige wereld. De partijen hebben met dit convenant het doel om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van de kennis en ervaring van de andere deelnemende partijen en hun (lokale) partners voor nog meer impact.

OESO-richtlijnen uitgangspunt

Met het convenant kiezen pensioenfondsen voor een aanpak waarbij onder meer de OESO-richtlijnen als uitgangspunt worden genomen. OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en bieden handvatten voor bedrijven om met zaken zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan.

Pensioenfondsen die het convenant ondertekenden, dienen binnen twee jaar de OESO-richtlijnen te verankeren in hun MVB-beleid. Lees meer over het MVB-beleid van Pensioenfonds ING.

Uitvoerende bestuurders Aldrik Venemans (l) en Wim van Iersel (r) tekenen het IMVB Convenant.


U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.