Nieuws

Jaaropgave voor uw belastingaangifte

Als u van Pensioenfonds ING een pensioen ontvangt, sturen wij u elk jaar een opgave van uw ontvangen pensioen. Deze jaaropgave ontvangt u in januari samen met uw betaalspecificatie. U heeft de gegevens uit de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte.

Wat staat er op de jaaropgave?

  • Het bruto- en nettobedrag dat u vorig jaar in totaal aan pensioenuitkering van ons heeft ontvangen;
  • De belasting en premies die u heeft betaald: de loonheffing;
  • De bijdrage die u heeft betaald op basis van de Zorgverzekeringswet (ook wel: bijdrage Zvw).

Bij de jaaropgave ontvangt u een toelichting. Hierin leest u op basis van welke gegevens uw jaaropgave is samengesteld. Als uw pensioen verhoogd is, dan ontvangt u daarover een aparte brief.

Netto pensioen lager

Door overheidsmaatregelen wordt op de pensioenuitkeringen vanaf januari een paar euro meer ingehouden. Dit geldt voor pensioenen tot € 2.750.

Dit is vooral te wijten aan de verhoging van de zogeheten 'inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet' van 5,40% naar 5,65%. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen tussen € 1.700 en € 2.650 profiteren aan de andere kant van de verlenging van de eerste belastingschijf. Dit dempt het negatieve effect van de hogere zorgpremie.

Per saldo gaan gepensioneerden er niet op achteruit. AOW’ers worden gecompenseerd in de vorm van een hogere ouderenkorting. Die gaat volgend jaar omhoog. Bovendien stijgt de AOW-uitkering.

Bewaar uw jaaropgave goed

U heeft de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar deze goed. Uw jaaropgave vindt u ook in het Deelnemersportaal, uw online omgeving bij Pensioenfonds ING. Log in en bekijk uw jaaropgave direct online.

Digitaal beschikbaar

Ontvangt u uw jaaropgave nog per post en wilt u voortaan een e-mail ontvangen als de jaaropgave online voor u klaar staat? Log dan in op het Deelnemersportaal en geef uw e-mailadres door. U ontvangt uw jaaropgave dan niet meer op papier.

Vragen

Heeft u vragen? Neem contact op met ons Pensioenloket. Onze medewerkers helpen u graag.