Nieuws

Gemiddelde reële dekkingsgraad per 30 april 2018 96,2% (+0,1%-punt)
  • De gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden steeg met 0,1%-punt naar 96,2%. Op basis hiervan is op dit moment volledige toeslagverlening mogelijk (zie toeslagenbeleid).
  • De DNB-beleidsdekkingsgraad kwam eind april uit op 142,9%. Dat is 0,1%-punt hoger dan vorige maand en ruim boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad van 111,5%.
  • De marktwaardedekkingsgraad is met 0,9%-punt gestegen naar 139,6%. Deze dekkingsgraad geeft het beste beeld van de financiële ontwikkeling van het Fonds in de afgelopen maand.

Gemiddelde reële dekkingsgraad

DNB-beleidsdekkingsgraad

Marktwaardedekkingsgraad

96,2%

142,9%

139,6%

▲0,1%

▲0,1%

▲0,9%

Wij begrijpen dat de verschillende dekkingsgraden vragen bij u kunnen oproepen. Voor meer informatie verwijzen we u daarom graag naar de uitleg over de dekkingsgraad van het Fonds

Verloop dekkingsgraden

Beweeg de muis over de grafiek voor meer informatie

Let op
De oranje lijn in de grafiek toont de twaalfmaandsgemiddelde reële dekkingsgraad. Tot 1 januari 2016 betreffen de punten echter nog de actuele reële dekkingsgraad.


Ontwikkelingen in de afgelopen maand

  • Het totale rendement op de beleggingen over de maand april kwam uit op -0,05%. Met staatsobligaties, inflatie gerelateerde obligaties en obligaties opkomende markten werd een negatief rendement behaald; met de overige beleggingscategorieën werd een positief rendement behaald.
  • Door het totale rendement van -0,05% bleef de waarde van de beleggingen nagenoeg gelijk op € 27,1 miljard.
  • Door de stijging van de rente daalde de totale waarde van de pensioenverplichtingen met 0,8%.
  • De marktwaardedekkingsgraad steeg, omdat de waarde van de pensioenverplichtingen daalde terwijl de waarde van de beleggingen nagenoeg gelijk bleef.
  • De waarde van de reële pensioenverplichtingen daalde procentueel minder hard dan de waarde van de nominale pensioenverplichtingen door een gestegen inflatieverwachting.