Nieuws

Kwartaalbericht Q1

Ondanks de toegenomen beweeglijkheid op de financiële markten, en dan met name op de aandelenmarkten, zijn de dekkingsgraden op peil gebleven gedurende het eerste kwartaal van 2018. Het Fonds heeft zich in het eerste kwartaal onder meer beziggehouden met het onderzoek naar de modernisering en uniformering van de pensioenregelingen, met de voorbereidingen voor de nieuw privacy-wet (algemene verordening gegevensbescherming), die medio mei in werking treedt en met het jaarverslag over 2017.

Open het kwartaalbericht