Nieuws

Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan – Hoge opkomst en meer diversiteit

De uitslag van de verkiezingen van het Verantwoordingsorgaan (VO) van april is bekend. Maar liefst 23% van de actieve deelnemers en 29% van de pensioengerechtigden hebben gestemd. Het Fonds is blij met de hoge betrokkenheid van zijn deelnemers en bedankt alle stemmers.

Na installatie van het nieuwe VO, begin juli 2018, bestaat het VO uit de volgende tien leden:

• Femke Schep (actieve deelnemers, ING Bank)
• Jenny Drost (actieve deelnemers, ING Bank)
• Renée Schellekens (actieve deelnemers, NN Group)
• Anita van Oss (pensioengerechtigden, ING Bank)
• Peter Barneveld (pensioengerechtigden, ING Bank, tevens huidig VO-lid)
• Hans Zuidema (pensioengerechtigden, NN Group, tevens huidig VO-lid)
• Ron van Alphen (pensioengerechtigden, NN Group)
• Klaas Schuijt (pensioengerechtigden, ING Bank, tevens huidig VO-lid)
• Willem Steenhoven (werkgever ING Bank, tevens huidig VO-lid – niet verkiesbaar)
• Muriël Freriksen (werkgever NN Group – niet verkiesbaar)

De volledige uitslag kunt u hier raadplegen.

Vergroting diversiteit
Het nieuwe VO kent een diverse samenstelling, zowel qua verdeling man-vrouw (50-50) als qua leeftijd en werkgeversachtergrond. Daar is hard aan gewerkt. De Pensioenfonds Academie, het gezamenlijke initiatief van Pensioenfonds ING, de CDC Pensioenfondsen en de werkgevers, heeft zijn vruchten afgeworpen; twee van drie zetels namens de actieven worden ingenomen door deelnemers van de Academie en een zetel namens de werkgever. Alle kandidaten voor de zetels namens pensioengerechtigden zijn voorgedragen door de verenigingen van oud-medewerkers van ING of NN, of vakbond De Unie. Twee van hen zijn gewezen deelnemer.

Doe mee met de evaluatie

Het Fonds evalueert de verkiezingen en vraagt daarbij uw hulp. Bent u actieve deelnemer of pensioengerechtigde en wilt u meewerken aan een korte enquête? (U hoeft niet daadwerkelijk te hebben gestemd). Stuur ons dan deze week een e-mail en vermeld daarin of u pensioengerechtigde bent of huidige medewerker (actieve deelnemer). Wij gebruiken deze gegevens voor een steekproef, waarna wij deelnemers in de steekproef zullen benaderen met een paar korte vragen (maximaal 5 minuten). De uitkomsten van het onderzoek worden geanonimiseerd verwerkt, tenzij u toestemming geeft voor nader contact.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!