Nieuws

Pensioenfonds ING zoekt een jurist vermogensbeheer

Als jurist vermogensbeheer adviseer je over alle niet-pensioenrechtelijke juridische zaken waar het pensioenfonds bij betrokken is, met een focus op vermogensbeheer.

Je onderhandelt met vermogensbeheerders en andere contractspartijen met oog voor de belangen van het pensioenfonds. Je bent bekend met voor vermogensbeheer relevante wet- en regelgeving op het gebied van het effectenrecht, financieel toezichtrecht en vermogensbeheer en hebt kennis en ervaring op het gebied van derivaten en clearing (ISDA’s, GMRA’s, central clearing, EMIR) en kan de vertaalslag maken naar de praktijk. Je maakt deel uit van het team Legal & Compliance.

Wij zoeken iemand met als voornaamste competenties plannen en organiseren; probleemanalyse en oordeelsvorming; vakkundigheid/marktgerichtheid; overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit. Met jouw persoonlijkheid vorm je de verbindende factor tussen de verschillende disciplines binnen het Bestuursbureau van het pensioenfonds. Je werkt zelfstandig met ruime verantwoordelijkheid, houdt de regie en hebt een pragmatische instelling.

Lees verder op de website van ING.