Nieuws

Gemiddelde reële dekkingsgraad per 31 december 2018 96,7% (+0,2%-punt)
  • De gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden is met 0,2%-punt gestegen tot 96,7%. Op basis hiervan is op dit moment volledige toeslagverlening mogelijk (zie toeslagenbeleid).
  • De marktwaardedekkingsgraad is met 4,8%-punt gedaald naar 135,9%. Deze dekkingsgraad geeft het beste beeld van de financiële ontwikkeling van het Fonds in de afgelopen maand.
  • De DNB-beleidsdekkingsgraad kwam eind december uit op 143,0%. Dat is 0,3%-punt lager dan vorige maand en ruim boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad van 111,3%.

Gemiddelde reële dekkingsgraad

DNB-beleidsdekkingsgraad

Marktwaardedekkingsgraad

96,7%

143,0%

135,9%

▲0,2%

▼0,3%

▼4,8%

Wij begrijpen dat de verschillende dekkingsgraden vragen bij u kunnen oproepen. Voor meer informatie verwijzen we u daarom graag naar de uitleg over de dekkingsgraad van het Fonds

Verloop dekkingsgraden

Beweeg de muis over de grafiek voor meer informatie

Let op
De oranje lijn in de grafiek toont de twaalfmaandsgemiddelde reële dekkingsgraad. Tot 1 januari 2016 betreffen de punten echter nog de actuele reële dekkingsgraad.

Ontwikkelingen in de afgelopen maand

In de afgelopen maand daalde de waarde van de beleggingen terwijl de waarde van de pensioenverplichtingen steeg. Hierdoor daalde de marktwaardedekkingsgraad.

Waarde beleggingen

  • Met staatsobligaties, bedrijfsobligaties en private equity werd een positief rendement behaald. Met aandelen (zowel ontwikkelde markten als opkomende markten), vastgoed, inflatie gerelateerde obligaties en obligaties opkomende markten werd een negatief rendement behaald. Per saldo kwam het rendement over de maand december uit op -/-0,7%.
  • De totale waarde van de beleggingen daalde met € 0,2 miljard tot € 27,1 miljard.

Waarde pensioenverplichtingen

  • In december daalde de rente. Hierdoor stegen de pensioenverplichtingen met 1,8%-punt.
  • Het Fonds heeft per 1 januari 2019 een volledige toeslag (indexatie) van 1,68% verleend aan deelnemers die de prijsindex als toeslagmaatstaf volgen. Het gaat hierbij om de ingegane en opgebouwde pensioenen van de meeste oud-medewerkers (pensioengerechtigden en gewezen deelnemers). Dit had een stijgend effect op de pensioenverplichtingen van 1,1%-punt.
  • De totale waarde van de pensioenverplichtingen steeg in de afgelopen maand met 2,7%-punt.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Pensioenloket.


U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.