Nieuws

Pensioenfonds ING werkt aan uw pensioen…

Sinds 2017 onderzoekt Pensioenfonds ING mogelijkheden om de dienstverlening te optimaliseren. We werken aan een voorstel voor de vernieuwing van ons administratie en technisch systeem.

Waarom vernieuwen?

Pensioenfonds ING kent een lange historie en voert nu zes verschillende pensioenregelingen uit. Hierdoor kost bijvoorbeeld het geven van een persoonlijk overzicht veel tijd en is dit overzicht niet altijd zo duidelijk als wij zouden willen.

Met een vernieuwde administratie en technisch systeem kunnen wij een blijvend goede dienstverlening aan u waarborgen en waar mogelijk verbeteren, bijvoorbeeld voor wat betreft de begrijpelijkheid van uw pensioenregeling. Om dit mogelijk te maken is het nodig de zes bestaande pensioenregelingen op een beperkt aantal afwijkende punten gelijk te stellen. Deze aanpassingen zorgen er uiteindelijk voor dat er één pensioenregeling komt voor iedereen. Bij deze gelijkstelling behouden blijft de waarde van uw opgebouwde pensioen behouden.

Bent u nog niet met pensioen? Volgens de voorstellen krijgt u straks (meer) keuzes om uw pensioen in te zetten zoals dit bij u past: u kunt bijvoorbeeld (meer) variëren met zowel de datum als met de hoogte van uw pensioen.

Hoe verder?

Wij verwachten u na de zomer persoonlijk uitgebreid te kunnen informeren over de voorgenomen aanpassingen en wat deze voor u betekenen.

Lees ook: Het Verantwoordingsorgaan over zijn rol


U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.