Nieuws

Pensioen Pro: Pensioenfonds ING behaalt beste voor risico gecorrigeerd rendement

First Pensions en Pensioen Pro hebben onderzocht welke van de vijftig grootste pensioenfondsen het beste voor risico gecorrigeerde rendement halen. Pensioenfonds ING staat op de eerste plaats, terwijl het in de ranking van absoluut rendement twaalfde is.

(Bron: Pensioen Pro , 14 maart 2019; samenvatting)

Pensioenfonds ING neemt een stuk minder risico. De buffereis van het fonds is met 10,7% een stuk lager dan het gemiddelde van alle pensioenfondsen. Het gesloten ING pensioenfonds heeft een relatief oud deelnemersbestand en neemt minder risico dan jongere fondsen als Horeca & Catering en Detailhandel. Die laatste twee fondsen scoren hoog op absoluut rendement, maar een stuk minder als gecorrigeerd wordt voor risico.

Absolute rendementen zeggen (dus) niets over hoeveel risico een pensioenfonds heeft genomen om zijn rendement te halen. Hoe meer risico je neemt, hoe hoger immers je verwachte rendement op de lange termijn. Fondsen met een hoog risicoprofiel scoren daardoor over de langere termijn in de regel beter dan fondsen die minder risico nemen. Om een goed oordeel te kunnen vellen over de kwaliteit van het beleggingsbeleid van een pensioenfonds moeten we daarom naar het voor risico gecorrigeerde rendement kijken, vindt Erik Beckers van pensioenconsultant First Pensions. ‘Een deel van het risicoprofiel van een pensioenfonds wordt bepaald door de leeftijdsopbouw van het fonds en de looptijd van de verplichtingen. Een jong fonds neemt in principe meer risico dan een oud fonds. Maar daarnaast heeft een pensioenfonds ook de keuze om bewust meer risico in te zetten om toegevoegde waarde te creëren voor bijvoorbeeld indexatie.’

‘Je ziet ook dat fondsen met een hogere mate van rente-afdekking goed naar voren komen’, zegt Beckers. ‘De rente is in de periode 2013-2017 behoorlijk gedaald, waardoor de keus om het renterisico voor een groot deel af te dekken goed heeft uitgepakt. Traditioneel dekken de pensioenfondsen van de banken bijvoorbeeld veel renterisico af.’ Pensioenfonds ING had in de onderzoeksperiode gemiddeld 90-105% van zijn renterisico afgedekt. Het fonds beaamt desgevraagd dat die hoge mate van renteafdekking ‘een belangrijke driver van de outperformance’ is geweest.

De voor risico gecorrigeerde rendementsranglijst van pensioenfondsen geeft een beter antwoord op de vraag welke fondsen nu het beste hebben gepresteerd. Maar de uitkomsten zeggen niets over de toekomst. Van 2013 tot 2017 daalde de rente en stegen de aandelenkoersen. De fondsen die voor deze ontwikkelingen waren gepositioneerd, haalden goede rendementen.

 


U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.