Nieuws

Ook in 2019 werken wij weer hard voor uw pensioen

Het Algemeen Bestuur en het Bestuursbureau van Pensioenfonds ING wensen u en uw dierbaren een goed 2019!

Pensioenfonds ING onderscheidde zich in 2018 als een groot, gezond, financieel onafhankelijk Fonds, zowel in termen van deelnemers (> 70.000) als pensioenvermogen (ruim € 27 miljard), en een hoge klanttevredenheid (7,7). Met een voorlopige gemiddelde reële dekkingsgraad van 96,5% in november 2018 (eind 2017: 95,2%) stond het Fonds er goed voor. De laatste ontwikkelingen op de aandelenmarkten in december treffen weliswaar ook Pensioenfonds ING, maar de impact op het Fonds is relatief beperkt, omdat wij minder in zakelijke waardenEen beleggingsportefeuille bestaat uit vastrentende waarden en zakelijke waarden. Zakelijke waarden zijn aandelen, onroerend goed, infrastructuur, commodities (grondstoffen).en private equity (vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering van niet-beursgenoteerde bedrijven). beleggen dan andere fondsen. Door onze goede financiële positie konden wij uw pensioen ook in 2018 weer volledig verhogen met de loon- of prijsontwikkeling (afhankelijk van uw situatie). Zo wordt uw pensioen gecompenseerd voor inflatie.

Highlights 2018

In augustus 2018 verwelkomde het Algemeen Bestuur Vandana Doekhie als nieuw (niet uitvoerend) bestuurslid. In het interview in onze Pensioenkrant van december kunt u meer over haar lezen. Tegelijkertijd namen we afscheid van Peggy Wilson, voor wie haar bestuurstermijn van 4 jaar eindigde. Na succesvolle verkiezingen, kwam het Verantwoordingsorgaan in zijn nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen. Een enthousiaste, divers samengestelde en betrokken groep mensen.

Zowel bij NN Group als ING Bank organiseerden we gesprekken en workshops over pensioen, in samenwerking met de werkgevers en de CDC Pensioenfondsen. Het aantal geïnteresseerden overtrof onze verwachtingen. In 2019 organiseren we daarom weer nieuwe workshops en gesprekken. U kunt natuurlijk ook zelf aan de slag met de Pensioenplanner. Dat is eenvoudiger dan u waarschijnlijk denkt.

Samen met de CDC Pensioenfondsen wonnen wij de Pensioen Pro innovatieprijs 2018 voor ons gezamenlijke initiatief van de Pensioenfonds Academie. De jury noemde het initiatief ‘Als innovatieve benadering belangrijker dan de tools die in deze categorie werden voorgedragen’.

In december ondertekenden wij het convenant maatschappelijk verantwoord beleggen. Het convenant draagt bij aan het waarborgen van een goed en betaalbaar pensioen, een stabiele economie en een duurzame, veilige en rechtvaardige wereld.

2019 wordt een dynamisch jaar

De wet- en regelgeving rondom pensioenen is constant in beweging. De Nederlandsche Bank ziet herstel van vertrouwen als een van de uitdagingen, naast toekomstbestendigheid en professionaliteit van elk pensioenfonds en de AFM zet onder meer in op begrijpelijkheid, inzicht en overzicht voor deelnemers. De Pensioenfederatie roept op tot meer dialoog en het kweken van vertrouwen bij deelnemers. Voor Europa zijn de economische vooruitzichten na jaren van krimp en lage groei, relatief gunstig. Van een sterke opleving is echter geen sprake. En de financiële markten hebben te maken met een aantal onzekerheden waaronder een escalatie van de handelsoorlog en een al dan niet harde Brexit. Het Fonds bereidt zich voor op de gevolgen van de Brexit. Daarnaast werkt het Fonds voorstellen uit voor de modernisering van de pensioenregelingen.

Kortom, er blijft in 2019, en de jaren daarna genoeg ‘werk aan de winkel’ om u een toekomstbestendig en zoveel mogelijk waardevast pensioen te blijven bieden!

Van links naar rechts: Hans van der Knaap, Peter van Meel, Lex Steenbergen, Vandana Doekhie, Aldrik Venemans, Wim Kastelijn, Wim van Iersel


U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.