Nieuws

Pensioenfonds ING financieel gezond, maar niet immuun

Er is de laatste tijd veel aandacht in de media voor pensioenfondsen die moeten korten als gevolg van de lage rente. We begrijpen dat dit vragen bij u kan oproepen over uw pensioen bij Pensioenfonds ING. Wat is de situatie bij Pensioenfonds ING?

Niet korten

Pensioenfonds ING kende de afgelopen jaren een sterke financiële positie. En de dekkingsgraad is nog altijd hoger dan die van veel andere pensioenfondsen. Er hoeft dan ook niet te worden gekortKorten betekent dat de pensioenen worden verlaagd, omdat de financiële situatie van het Fonds onvoldoende is. Als er moet worden gekort gaat de pensioenuitkering van pensioengerechtigden en het opgebouwde pensioen van (gewezen) deelnemers omlaag.. Ook voor de nabije toekomst is de verwachting dat korten niet nodig is. Heeft u verder elders pensioen opgebouwd? Informeer dan ook naar de financiële situatie bij uw andere pensioenfonds(en) of verzekeraar(s).

Volledige toeslagverlening (indexatie) staat onder druk

Pensioenfonds ING is niet immuun voor de lage rente, ondanks dat we dit risico voor een groot deel hebben afgedekt. De rente is uitzonderlijk laag. Daardoor is ook de dekkingsgraad van Pensioenfonds ING in de afgelopen periode gedaald. Op basis van de huidige dekkingsgraad is op dit moment volledige toeslagverleningEen verhoging van het pensioen of de pensioenaanspraak naar aanleiding van gestegen prijzen of lonen. Ook wel indexatie genoemd.

Uw euro wordt steeds minder waard, dus moet u steeds meer euro’s hebben om hetzelfde te kunnen blijven kopen, oftewel om uw koopkracht op peil te houden.
mogelijk, maar deze staat wel onder druk. Op termijn kan de DNB-beleidsdekkingsgraadTwaalfmaandsgemiddelde van de DNB-dekkingsgraad. Aan de hand van deze dekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds een tekort heeft. Hiervoor wordt de DNB-beleidsdekkingsgraad vergeleken met de wettelijk vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad bepaalt ook of er wettelijk gezien toeslag kan worden verleend (indexatie).  onder het wettelijk vereiste niveau komen voor volledige toeslagverlening. Op dat moment kan er alleen gedeeltelijk of geen toeslag worden verleend.

Toeslagverlening; hoe zit dat precies?

Pensioenfonds ING heeft de ambitie om ten minste 80% van de toeslagmaatstafToeslagverlening bij Pensioenfonds ING vindt plaats op basis van de volgende toeslagmaatstaven: de cao-loonontwikkeling ING Bank, de cao-loonontwikkeling NN Group of de prijsontwikkeling (prijsindex). aan toeslag te verlenen. Of dat kan is afhankelijk van de financiële situatie van het Fonds. Wij beoordelen dit jaarlijks. Hierbij zijn we gebonden aan de wettelijke voorwaarden voor toeslagverlening, ook wel toekomstbestendige toeslagverlening genoemd. Binnen deze randvoorwaarden is de hoogte van de gemiddelde reële dekkingsgraadDekkingsgraad die een reëler beeld geeft van de koopkracht van het pensioen omdat ook een inschatting van de toekomstige toeslagverlening wordt gemaakt. Lees meer. de leidraad voor toeslagverlening.

Wat doet Pensioenfonds ING?

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. We sturen bij waar nodig en mogelijk, conform het beleid. Tegelijkertijd onderzoeken we regelmatig of aanpassingen van het beleid gewenst zijn.

Meer uitleg en informatie

Informatie over de actuele dekkingsgraad en toeslagverlening vindt u op onze website. Wilt u automatisch op de hoogte blijven over de actuele financiële situatie van Pensioenfonds ING? Abonneer u dan op onze digitale nieuwsbrief of de e-mailservice. Heeft u vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op onze website of neem contact op met ons Pensioenloket. Wij helpen u graag.


U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.