Nieuws

Groen nieuws: meer dan 50% CO2 reductie op de aandelenportefeuille

Het klimaat en het milieu zijn onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Pensioenfonds ING heeft hierin als belegger ook een belangrijke taak. Wat doet Pensioenfonds ING op het gebied van klimaat en milieu nou eigenlijk?

Begin 2020 heeft het Fonds het Maatschappelijk verantwoord beleggen-beleid geactualiseerd. De verduurzaming van de beleggingsportefeuille is de komende jaren een van de speerpunten van het Fonds. Het MVB-beleid van Pensioenfonds ING is gericht op vijf thema’s: Anti-corruptie, Mensenrechten, Arbeidsrechten, Gezondheid en Klimaat en milieu.

CO2-reductie

In 2020 is de CO2 voetafdruk van de aandelen van Pensioenfonds ING met meer dan 50% afgenomen. Dit is het resultaat van het opleggen van CO2-doelstellingen met betrekking tot de aandelenmandaten voor de externe vermogensbeheerders in Q4 2020. Deze zijn als volgt:

  • 30 % CO2-reductiedoelstelling voor de passieve aandelenstrategieën.
  • 25% CO2-reductiedoelstelling voor de “low volatility” aandelenstrategieën. Het Fonds meet de CO2-uitstoot van de beleggingen per euro omzet.

Het Fonds krijgt hierdoor inzicht in de mate van de CO2 intensiteit in de bedrijfsvoering. Voor meer informatie over ons stemgedrag op aandeelhoudersvergadering of gesprekken met ondernemingen (engagement) bekijkt u de kwartaalcijfers van het vierde kwartaal 2020.


U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.