Kwartaalblog Q1: stijging dekkingsgraad en nieuwe stappen in verantwoord beleggen

Thema: Uitleg Geplaatst op: 05 mei 2021

Vorig kwartaal vroeg ik naar uw tevredenheid over de ontwikkelingen bij Pensioenfonds ING en eventuele aandachtspunten. Ik was blij met de positieve geluiden die ik vervolgens ontving. Daarnaast ontving ik zowel positieve als kritische opmerkingen over onze aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). De zorg zit ‘m er dan vooral in of dit niet ten koste gaat van ons rendement. Daarover hoeft u zich echter geen zorgen te maken. Wij verduurzamen onze portefeuille, maar met inachtneming van de financiële doelstellingen, zoals het kunnen indexeren (toeslagverlening). Het is goed om u te realiseren dat aandacht voor duurzaamheid en voor sociale thema’s de risico’s voor bedrijven reduceert. En dat is goed nieuws voor de financiële resultaten.

Nieuwe stappen MVB
Als onderdeel van ons MVB-beleid hebben we in het afgelopen kwartaal nieuwe stappen gezet. Zo hebben we besloten om bedrijven die omzet behalen uit de winning en verbruik van bepaalde fossiele brandstoffen uit te sluiten op basis van hun relatief hoge CO2-uitstoot. Ook sluiten we bedrijven uit die olie- en gasboringen doen in de poolcirkel vanwege het risico op onomkeerbare schade aan het ecosysteem. Aan de andere kant kiezen we er juist voor om wel te beleggen in green & social bonds van overheden. Dat zijn obligaties die specifiek bedoeld zijn om negatieve effecten op milieu & klimaat en maatschappij te verminderen en/of juist positieve effecten te verkrijgen. Het gaat daarbij vaak om thema’s die u als deelnemer eerder in ons deelnemersonderzoek heeft aangeven belangrijk te vinden. Op onze website leest u meer over de recente MVB-ontwikkelingen.

Dekkingsgraad gestegen
En hoe staat Pensioenfonds ING er verder voor vraagt u zich misschien af. Ondanks de coronapandemie die de wereld nog steeds in zijn greep houdt, stegen de aandelenbeurzen in de afgelopen maanden door tot nieuwe recordhoogtes. De rente ging ook omhoog, al is het renteniveau nog steeds laag. Veel pensioenfondsen zagen door deze ontwikkelingen hun dekkingsgraad in het afgelopen kwartaal stijgen. Dat gold ook voor Pensioenfonds ING met een stijging van de DNB-beleidsdekkingsgraad met 1,5% naar 127,7%.

Kijken we meer naar de details, dan zien we dat ons rendement in Q1 uitkwam op -2,4%, ondanks hoge rendementen op aandelen, alternatieve beleggingen (private equity) en in mindere mate vastgoed. De waardedaling van onze beleggingen was echter kleiner dan de daling van onze verplichtingen, als gevolg van de gestegen rente, waardoor de dekkingsraad steeg. Naast de rente steeg ook de inflatieverwachting. Hierdoor was de stijging van de (gemiddelde) reële dekkingsgraad bescheiden. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze kwartaalcijfers.

Afsluitend zou ik u weer willen vragen om uw mening over Pensioenfonds ING. In de afgelopen weken hebben wij via onderzoeksbureau MWM2 veel deelnemers benaderd voor ons klanttevredenheidsonderzoek. Heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen, maar de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan kunt u dat nog tot 9 mei doen. Wij waarderen uw input! In ons volgende kwartaalbericht kan ik mogelijk al de eerste uitkomsten met u delen. Dan kom ik ook terug op de publicatie van ons jaarverslag over 2020.

Peter van Meel
Uitvoerend Bestuurder

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.