Minder beleggen in fossiele brandstoffen; wel beleggen in green & social bonds

Thema: Uitleg Geplaatst op: 05 mei 2021

Pensioenfonds ING heeft besloten om vanaf 1 april 2021 bedrijven die omzet behalen uit de winning en verbruik van bepaalde fossiele brandstoffen uit te sluiten. Het gaat om bedrijven in de thermische koolwinning, kolencentrales en bedrijven die via teerzanden olie winnen. Dit gaat gepaard met een relatief hoge CO2-uitstoot. Het gaat daarnaast om bedrijven die naar olie en gas boren binnen de poolcirkel, met risico op onomkeerbare schade aan het ecosysteem.

Met deze stap willen wij bijdragen aan de energietransitie naar een duurzamere energiemix, als onderdeel van ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). De invloed van de uitsluitingen op de financiële situatie van het fonds is afwezig. Op de lange termijn geloven wij dat beleggen in deze bedrijven verhoogde beleggingsrisico’s geeft.

Green & social bonds

Naast het besluit om bepaalde bedrijven in fossiele brandstoffen uit te sluiten van beleggingen heeft Pensioenfonds ING ook besloten om juist wel te beleggen in green & social bonds van overheden. Green & social bonds zijn sterk gerelateerd aan de thema’s waarvan deelnemers in eerder onderzoek hebben aangegeven deze belangrijk te vinden.

Green bonds zijn obligaties waarvan de opbrengst specifiek is bedoeld om negatieve effecten op milieu & klimaat te verminderen en/of juist positieve effecten te verkrijgen. Social bonds zijn obligaties waarmee specifieke projecten worden gefinancierd met betrekking tot sociale woningbouw, toegang tot essentiële diensten zoals zorg en onderwijs of bevordering en behoud van werkgelegenheid. De coronapandemie heeft gezorgd voor een snelle groei van de markt van social bonds.

Het aandeel van green & social bonds binnen de obligatieportefeuille zal geleidelijk worden verhoogd.

Overige ontwikkelingen MVB eerste kwartaal 2021

Vanaf 10 maart 2021 zijn er nieuwe regels van kracht over de informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Dit is het gevolg van de implementatie van
de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU. Het fonds heeft hierop zijn informatie op de website rondom het risicobeleid, beleggingen en beloningsbeleid aangepast.

Voor meer informatie over ons stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen of dialogen met ondernemingen (engagement) bekijkt u de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal 2021.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.