Onduidelijk of onze pensioenen meegaan in het nieuwe stelsel

Thema: Duurzaamheid Geplaatst op: 10 september 2021

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen, dat is duidelijk. Vorig jaar heeft de overheid met vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers op hoofdlijnen afspraken gemaakt hierover. Doel is onder meer om de pensioenen persoonlijker en transparanter te maken. Wat betekent dit voor uw pensioen van Pensioenfonds ING? Bestuurder Annemieke Tromp licht toe waar we staan.

Uit een poll op de website blijkt dat veel deelnemers zich zorgen maken over hun pensioen van Pensioenfonds ING vanwege het nieuwe pensioenstelsel. Hoe kijkt u daarnaar?
“Pensioen raakt je inkomen, nu of later, en als daar iets mee zou zijn dan begrijp ik dat mensen zich zorgen maken. Maar ook in het nieuwe pensioenstelsel is het doel om te zorgen voor een goed inkomen.”

Het project ‘Wij werken aan uw pensioen’ is vorig jaar afgerond. Er is nu één pensioenreglement voor alle deelnemers. Staat dat weer op losse schroeven door het nieuwe pensioenstelsel?
“Na zo’n operatie zou je denken dat we er wel onderhand zijn! Maar als de wetgeving verandert, kunnen de regels voor het pensioen veranderen. Dat is nu eenmaal zo.”

Binnen het nieuwe pensioenstelsel komen er twee contractvormen. Wie bepaalt welke vorm voor het pensioen bij Pensioenfonds ING zal gelden?
“De sociale partners binnen ING en NN; de beide werkgevers en de vakbonden De Unie, CNV en FNV. Zij besluiten eerst óf zij de pensioenen van ons Fonds mee willen nemen in het nieuwe pensioenstelsel. En zo ja in welke vorm. Het Bestuur zal vervolgens de belangen van alle betrokkenen evenwichtig moeten afwegen. Daarbij neemt het Bestuur alle feiten en omstandigheden mee, of het nu gaat over rendement en risico, over uitvoeringskosten of over toekomstbestendigheid.”

Dus misschien hoeven de pensioenen in ons fonds niet mee naar het nieuwe pensioenstelsel?
“Dat zou kunnen. Het pensioenakkoord en de uitwerking daarvan zijn in de eerste plaats geschreven voor pensioenfondsen waarin nog mensen instromen. Dat is bij Pensioenfonds ING niet het geval. Ons Fonds is op 1 januari 2014 gesloten en er komt geen nieuwe deelnemer meer bij. Het is nog niet bekend hoe de wet- en regelgeving van toepassing zal zijn op gesloten fondsen. In de consultatie die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gehouden hebben wij hierover dan ook vragen gesteld. Het is wachten op de antwoorden.”

En in de tussentijd?
“We gebruiken deze periode als Bestuur om ons te oriënteren. Een werkgroep vanuit het Bestuursbureau en externe adviseurs ondersteunen ons daarbij. En er zijn eerste besprekingen met de sociale partners en met het Verantwoordingsorgaan. Ook over de twee contractvormen die straks mogelijk zijn binnen het nieuwe pensioenstelsel. Zo komen we tot eenzelfde kennisniveau over het nieuwe pensioenstelsel en een gezamenlijk referentiepunt.”

Worden deelnemers betrokken bij de te maken keuzes?
“Zeker! Dat vinden we als bestuur belangrijk. Bij eventueel te maken keuzes voor het nieuwe stelsel is het ook belangrijk om te weten hoe deelnemers denken over het nemen van risico met hun pensioengeld. Ons Fonds onderzoekt die risicohouding regelmatig. De laatste keer gebeurde dat in 2019 en voordat er definitieve keuzes gemaakt worden, doen we dat opnieuw.”

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.