Welke pensioenen hebt u allemaal?

Thema: Uitleg Geplaatst op: 07 december 2022

Wie ‘pensioen’ hoort, denkt aan inkomen voor later. Het gaat dan om het ouderdomspensioen dat ook u bij Pensioenfonds ING hebt opgebouwd. U hebt er recht op vanaf de ‘officiële’ pensioenleeftijd (65 of 68 jaar, afhankelijk van uw regeling). U kunt het ouderdomspensioen trouwens ook eerder of later laten ingaan, net wat u wilt.

Naast dit ouderdomspensioen hebt u bij ons Fonds nog andere pensioenen. Goed om te weten waar u en uw nabestaanden recht op hebben, bijvoorbeeld als u nadenkt over aanvullende verzekeringen.

Partnerpensioen

Het woord zegt het al: het partnerpensioen is een pensioen voor uw partner. Uw partner krijgt na uw overlijden namelijk een eigen pensioen van het Fonds.

Uw partner krijgt dat pensioen als u vóór uw pensionering bij ons Fonds met hem of haar getrouwd was of een wettig geregistreerd partnerschap had. Uw partner heeft er ook recht op als u vóór uw pensionering al een gezamenlijke huishouding voerde en uw partner bij ons Fonds had aangemeld. Maar dan alleen als de aanmelding bevestigd is door het Fonds. U kunt dat checken
op uw uniform pensioenoverzicht (UPO).

Wezenpensioen

Ook uw kinderen kunnen na uw overlijden recht hebben op een eigen pensioen: het wezenpensioen. Met ‘kinderen’ bedoelen we ook stief- of pleegkinderen.
Uw kind krijgt een wezenpensioen tot zijn of haar 21ste verjaardag. Daarna kan het wezenpensioen worden verlengd als uw kind:

  • nog studeert
  • de zorg heeft voor het ouderlijk huishouden en/of
  • arbeidsongeschikt is.

Het wezenpensioen stopt uiterlijk op de 27ste verjaardag van uw kind.

Overlijdensuitkering

Overlijdt u terwijl u al met pensioen bent? Dan heeft uw partner recht op een overlijdensuitkering van het Fonds. Deze eenmalige uitkering is twee keer het bedrag dat u per maand aan ouderdomspensioen krijgt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, verliest u een deel van uw inkomen. Bent u vóór 2014 arbeidsongeschikt geworden en krijgt u een WIA-uitkering van het UWV? Dan kunt u recht hebben een aanvulling van het Fonds. Die aanvulling is het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoe hoog het is, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Hoe hoger uw arbeidsongeschiktheidspercentage, hoe hoger uw pensioen.

Wilt u hier meer over weten?
Er is meer. Vóór de leeftijd van 65 jaar kan er bijvoorbeeld ook recht zijn op een tijdelijk ouderdomspensioen of op een tijdelijk partnerpensioen. Een compleet overzicht vindt u hier.

Gerelateerde berichten

Naar het nieuwsoverzicht

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.