Hoe staat het met de voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel?

Thema: Duurzaamheid Geplaatst op: 07 juli 2022

Het laatste bericht over de mogelijke impact van het nieuwe pensioenstelsel op Pensioenfonds ING is alweer van even geleden. Sindsdien heeft het Fonds niet stilgezeten. Wat er gebeurt, speelt zich voornamelijk nog af aan de ‘achterkant’. Het is aan de werkgevers ING en NN en de vakorganisaties (samen: de sociale partners) om een eventueel verzoek te doen aan het Fonds om over te stappen naar het nieuwe stelsel. Dat is niet aan het Fonds.

Ondertussen heeft het Bestuur gesproken over normen waarlangs het Bestuur besluiten over het nieuwe pensioenstelsel kan wegen. Verder oriënteert het Bestuur zich op diverse scenario’s, ondersteund door een werkgroep vanuit het Bestuursbureau en externe adviseurs. Inmiddels zijn de eerste berekeningen gemaakt voor wat betreft effecten van het al dan niet overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. De uitkomsten en de mogelijke gevolgen voor deelnemers worden bestudeerd door het Fonds.

Er zijn besprekingen geweest met de sociale partners en met het Verantwoordingsorgaan. De verenigingen van oud medewerkers (VO-ING en VO-NN) worden periodiek bijgepraat. Zo komen we allen tot eenzelfde kennisniveau over het nieuwe pensioenstelsel en een gezamenlijk referentiepunt.

Lange tijd bleef onduidelijk of gesloten pensioenfondsen überhaupt over zouden kunnen naar het nieuwe pensioenstelsel. Het nieuwe pensioenstelsel is op de eerste plaats gericht op pensioenfondsen waarin nog mensen instromen en pensioen opbouwen. Recent is uit informatie van de overheid gebleken dat gesloten pensioenfondsen ook kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel. Maar óf Pensioenfonds ING overgaat is dus nog niet duidelijk.

Natuurlijk doet uw mening ertoe. Daarom zullen we in het vierde kwartaal bij verschillende groepen deelnemers peilen aan welke aspecten waarde wordt gehecht. Hoe precies, dat gaan we nu bekijken.

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel hebben wij hiervoor een speciaal deel op onze website gezet. Hierop leest u al onze berichten over het nieuwe pensioenstelsel. Ook vindt u er veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten, dan kijken wij of wij vraag en antwoord kunnen toevoegen.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.