Minder renterisico én beter voor de wereld: beleggen in groene en sociale obligaties

Thema: Duurzaamheid Geplaatst op: 19 mei 2022

U geeft aan niet te veel risico te willen lopen met uw pensioen. Pensioenfonds ING neemt niet meer risico dan noodzakelijk is voor het realiseren van de pensioenambitie. Dit doen we op een maatschappelijk verantwoorde manier. Om die reden zoekt Pensioenfonds ING naar beleggingen die aan al deze voorwaarden voldoen. Eén daarvan is het beleggen in groene en sociale obligaties.

Een groot deel van uw pensioenvermogen is belegd in Europese staatobligaties met een hoge kredietwaardigheid. Deze beleggingen vormen de kern van het vermogen dat we beheren. De uitgifte van groene en sociale obligaties is in de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. De uitgevers van groene en sociale obligaties gebruiken de financiering om negatieve effecten op het gebied van klimaat, milieu of sociale voorzieningen te verminderen of juist om positieve effecten te bewerkstellingen. De Europese Unie is een grote uitgever van deze obligaties.

Naast de EU hebben ook verschillende landen groene en sociale obligaties uitgegeven. Het Fonds belegt bijvoorbeeld in een Nederlandse staatslening voor onder andere de financiering van zonne-energie en windenergie. Ook financiert de lening inspanningen om energielabels binnen de publieke, commerciële en industriële sector met minimaal twee niveaus te verhogen. Dit moet leiden tot 30% energiebesparing in bebouwde gebieden.

Voor investeringen in groene en sociale obligaties gelden wettelijke eisen rondom transparantie. Hiermee krijgt u meer inzicht in de activiteiten die worden gefinancierd voor uw pensioen.

Begin 2021 heeft het Pensioenfonds ING de ambitie gesteld om het aandeel groene en sociale obligaties geleidelijk te verhogen naar 8% van de staatsobligatieportefeuille eind 2022. Door de gunstige ontwikkelingen van de markt in groene en sociale obligaties hebben wij deze ambitie eind 2021 al gerealiseerd.

Hiermee geven wij invulling aan zaken die veel deelnemers belangrijk vinden.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.