Pensioenfonds ING zet verdere stappen in de verduurzaming van de beleggingen.

Thema: Duurzaamheid Geplaatst op: 26 september 2023

Pensioenfonds ING heeft haar inspanningen voor duurzaam en verantwoord beleggen de afgelopen jaren vergroot. We maken weloverwogen keuzes als het gaat om onze financiele doelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen. De financiele doelstelling van een waardevast pensioen staat voorop. Daarbinnen onderzoeken we de mogelijkheden om de beleggingen verder te verduurzamen op de thema’s die onze deelnemers belangrijk vinden. Duurzaamheid is niet iets wat we er naast doen. Het is een integraal onderdeel van ons beleggingsproces en keuzes.

Duurzaam en verantwoord beleggen staat prominent op de agenda van Pensioenfonds ING en wordt doorlopend doorontwikkeld. We richten ons daarbij op de thema’s die onze deelnemers belangrijk vinden.  Klimaat is één van de thema’s.  “Als Fonds hebben we de ambitie om tegen 2050 een CO2-neutrale beleggingsportefeuille te realiseren”, stelt beleggingsstrateeg Guido Vessaz.

“Sinds 2020 hebben we acties ondernomen om de CO2-uitstoot beleggingsportefeuille te verminderen. Dit had een positief effect, aangezien CO2-voetafdruk van de aandelen in datzelfde jaar met meer dan 50% is afgenomen. Ook in de jaren daarna hebben we een verdere reductie weten te realiseren door middel van het aanscherpen van criteria voor de fossiele brandstofindustrie en het opleggen van langetermijn CO2 budget voor een aantal beleggingen”. Een langetermijn CO2-budget dient er toe dat de uitstoot van broeikasgassen door de jaren heen wordt verminderd richting een CO2 neutrale beleggingsportefeuille in 2050.

“We hebben ons niet alleen gericht op klimaat. Mensenrechten, arbeidsomstandigheden en corruptie stonden bij ons ook centraal. In 2022 hebben we volop aandacht gegeven aan sociale thema’s zoals mensenrechten, arbeidsomstandigheden en anti-corruptie. We hebben beschreven hoe we (potentiële) misstanden identificeren binnen onze beleggingen, hoe we deze beoordelen en welke vervolgacties we nemen. Daarnaast hebben we nadere criteria opgesteld in welke bedrijven en overheden we willen beleggen als het gaat om mensenrechten, arbeidsomstandigheden en corruptie. Ons beleid is op deze  gebieden  aangescherpt”, legt Guido Vessaz uit.

Wilt u meer lezen over hoe we als Pensioenfonds ING een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving? Bezoekt u dan het online duurzaamheidsverslag 2022. Hiermee geven we u inzicht in de wijze waarop we duurzaam en verantwoord beleggen in de praktijk brengen én in de resultaten die we er inmiddels mee hebben behaald.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.