Beleggingsrendement is niet alleszeggend

Thema: Uitleg Geplaatst op: 07 februari 2024

Een negatief beleggingsrendement hoeft niet ‘negatief’ te zijn voor uw pensioen. Dit komt omdat er nog een factor is die de resultaten van een pensioenfonds beïnvloeden: de verplichtingen. Of met andere woorden: de pensioenuitkeringen.

Een negatief beleggingsrendement lijkt op het eerste gezicht zorgwekkend, maar hoeft dat niet te zijn. Er zijn namelijk twee factoren die de resultaten van een pensioenfonds beïnvloeden: de beleggingen en de verplichtingen (pensioenuitkeringen).

Wie uitsluitend kijkt naar de ontwikkeling van het beleggingsrendement van een pensioenfonds, kan op het verkeerde been worden gezet dat het niet goed gaat. Gelukkig is dat veelal niet het geval. Het is de verhouding tussen het beleggingsrendement en de verplichtingen die ertoe doet. Deze verhouding drukken we uit met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter hoe uw pensioen zich werkelijk ontwikkelt. De winsten en verliezen die het Fonds lijdt op de beleggingen zie je terug in de rendementen, maar ze werken maar beperkt door in de dekkingsgraad, die al enige tijd rond de 155% ligt.

U hoeft zich geen zorgen te maken

In de praktijk van Pensioenfonds ING volgen de verplichtingen en het beleggingsrendement elkaar min of meer. Zolang het beleggingsrendement minder snel daalt dan de verplichtingen is er niet veel aan de hand.

Een andere oorzaak waardoor negatieve rendementen weinig invloed hebben op uw pensioen bij Pensioenfonds ING is dat het Fonds een sterke buffer heeft en dus tegen een stootje kan. Anderzijds heeft het Fonds het renterisico – het risico dat de dekkingsgraad gevoelig is voor renteveranderingen – vrijwel helemaal afgedekt. Dat doet het Fonds door veel te investeren in vastrentende beleggingen.

Pensioenfonds ING kan dus tegen een stootje. Daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken.

 

 

 

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.