Nieuws

Ontvangt u pensioen? Uw jaaropgave staat klaar

Zoals elk jaar ontvangt u in januari de jaaropgave. Dat is het overzicht van het pensioen dat u het afgelopen jaar van ons fonds hebt ontvangen. U hebt de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte.

Tegelijk met de jaaropgave ontvangt u een betaalspecificatie van uw pensioen. Daarop leest u onder andere wat er verandert aan uw pensioen vanaf 1 januari 2021.

Uw jaaropgave en betaalspecificatie staan nu voor u klaar in de beveiligde omgeving Mijn Pensioen van deze website.

Ontvangt u uw jaaropgave per post en raakt u die kwijt?

Geen nood. Uw jaaropgave en betaalspecificatie kunt u altijd terugvinden in Mijn Pensioen. Log in en bekijk ze online. De papieren versie ontvangt u één keer.

Wat staat er op de jaaropgave?

 • Het pensioen dat u van ons in 2020 hebt ontvangen. U ziet de bruto en netto bedragen.
 • De belasting die door ons wordt ingehouden op uw pensioenuitkering. Het gaat hier voornamelijk om de ingehouden loonbelasting, de premie voor de volksverzekeringen en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wat staat er op de betaalspecificatie?

Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u ontvangt in 2021. Dit is inclusief een verhoging van uw pensioen. Daarover heeft u een aparte brief ontvangen. Als u recht hebt op een nabetaling, dan ontvangt u die eenmalig in januari 2021. Ook ziet u de bedragen die wij dit jaar inhouden op uw bruto pensioen. Die bedragen zijn anders dan vorig jaar. Dat komt omdat per 1 januari 2021 de belastingtarieven zijn aangepast. Uw netto pensioen is hierdoor ook anders.

Welke tarieven zijn er veranderd in 2021?

 1. De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt
  Deze bijdrage is dit jaar verhoogd van 5,45% naar 5,75%. We moeten dit inhouden op een pensioen tot € 58.311. Vorig jaar was dit grensbedrag € 57.232. Deze aanpassingen zorgen voor een lager netto pensioen.

 2. De loonheffing gaat iets omlaag
  U betaalt loonheffing (belasting en premies) over uw pensioen. Over uw pensioen tot en met € 68.507 gaat u iets minder loonheffing betalen dan vorig jaar. Deze aanpassingen zorgen voor een hoger netto pensioen.

 3. Loonheffingskortingen gaan omhoog
  U hebt recht op een korting op de belasting die u moet betalen over uw inkomen. Deze loonheffingskorting is licht gestegen. Deze aanpassingen zorgen voor een hoger netto inkomen. Dit heeft alleen effect op uw pensioen van ons fonds als u de loonheffingskorting daarop laat toepassen. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting is die voor u geldt.

In de toelichting bij de betaalspecificatie leest u meer over de veranderingen.

Is uw netto pensioen in 2021 hoger of lager?

Op uw betaalspecificatie ziet u of uw netto pensioen door deze veranderingen hoger of lager uitkomt. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie.

Vragen?

Hebt u vragen over de aangepaste tarieven? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Gebruik hierbij de zoekterm ‘fiscale informatie 2021’.
Hebt u vragen over uw jaaropgave of uw betaalspecificatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.