Klachten & Geschillen

Pensioenfonds ING (het Fonds) voert de diverse pensioenregelingen met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de toepassing van de pensioenregelingen of de manier waarop u door ons bent behandeld of geïnformeerd.

Wanneer geschil of klacht?

Als u en Pensioenfonds ING een verschil van inzicht hebben over de toepassing of interpretatie van de uitvoering van de pensioenreglementen, dan is er sprake van een geschil.

Als u ongenoegen uit over de behandeling door Pensioenfonds ING of onze administrateur (AZL), zonder dat uw rechtspositie wordt geschaad, dan is er sprake van een klacht.

Indienen

Wanneer u een klacht of geschil heeft dan kunt u deze schriftelijk indienen bij ons Pensioenloket. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u hierbij uw klantnummer en telefoonnummer te vermelden. U vindt het klantnummer op de brieven die u van het pensioenfonds ontvangt, uw UPOUPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Dit is een periodiek overzicht met uw opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken. Bij Pensioenfonds ING ontvangen medewerkers dit jaarlijks. Oud-medewerkers ontvangen eens in de drie jaar een UPO. Pensioengerechtigden ontvangen jaarlijks een pensioenoverzicht, dat vergelijkbaar is met een UPO. of pensioenoverzicht.

Let op: Bent u niet tevreden over de toepassing van de Beschikbare premieregeling (BPR), de Vrijwillig Aanvullende Verzekeringen (VAV) of de Anw-hiatenverzekering, gebruik dan het klachtenformulier van Nationale-Nederlanden, die deze pensioenregelingen uitvoert.

Procedure

Na ontvangst van uw klacht of geschil, ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging van ons Pensioenloket. Binnen acht weken nadat u het geschil of de klacht heeft ingediend, ontvangt u een schriftelijke reactie van het Pensioenloket.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met het antwoord op uw klacht of geschil, kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt dit per e-mail versturen, of per post richten aan:

Pensioenfonds ING, p/a AZL
Juridische afdeling
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

Vervolg

Bent u het niet eens met het antwoord op uw eerste bezwaar, dan kunt u binnen acht weken na dagtekening van het besluit van het Pensioenloket, nogmaals een bezwaar indienen bij de Klachten- en Geschillencommissie van het Fonds via:

Pensioenfonds ING
Klachten- en Geschillencommissie Pensioenen
Postbus 79160, 1070 NE  Amsterdam

U krijgt binnen een week na ontvangst van dit bezwaarschrift een ontvangstbevestiging van Pensioenfonds ING.

Behandeling bezwaarschrift

De Klachten- en Geschillencommissie van het Fonds behandelt het bezwaarschrift door eventueel hoor en wederhoor van partijen, mondeling of schriftelijk. De beoordeling vindt plaats op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten, het toepasselijk pensioenreglement van het Fonds, en normen van zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid. De Klachten- en Geschillencommissie geeft een gemotiveerd besluit, binnen acht weken na ontvangst, schriftelijk aan u door.

Afwijzing bezwaarschrift

Wanneer Pensioenfonds ING uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van pensioenregelingen behandelt. Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag

T (070) - 349 96 20

Rechter

U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen. Meer informatie over de procedure en welke rechtbank van toepassing is vindt u op www.rechtspraak.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de Klachten- en geschillenregeling van het Fonds bekijken.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.